Strijdig met basisakte

1 antwoord [Laatste bericht]
Wakke
Offline
De syndicus heeft een beslissing genomen zonder inbreng RME en die strijdig is met de basisakte. Kan en hoe ik als voorzitter RME hier op reageren?
Baton
Offline
vraag is....


Vraag is uiteraard welke beslissing de syndicus heeft genomen strijdig met de statuten ?

Verder ; met inbreng of zonder inbreng van de RME , maakt niet uit ...beslissingen worden genomen via een AV , niet de syndicus noch de RVM kunnen beslissingen nemen dit is exclusief voorbehouden aan de VME/AV.

Syndicus kan uiteraard bewarend optreden en werken in hoogdringendheid laten/uitvoeren dit is zo wettelijk bepaalt.

Zowel de syndicus als de VME en haar bewoners moeten de conventionele bepalingen van de statuten (basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde) respecteren = verbintenissenrecht, indien niet kan men daartegen optreden hetzij onderhands of via de vrederechter.....de contractuele bepalingen zijn wat ze zijn.

Bepalingen in de statuten tegenstrijdig met de dwingende wetgeving zijn volgens ;

Art.577-14
De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.".