syndicus

2 antwoorden [Laatste bericht]
rolson
Offline

Is een syndicus verplicht om  bij vraag van een mede-eigenaar bepaald documenten drie maand na de AV  hem deze door
 te sturen.

SIEBE
Offline
documenten
Hangt ervan af welke documenten.
Boekhouding : indien kwijting voor de boekhouding zonder dat hij tegenstemde : neen.
Ook voor andere agendapunten waarop hij akkoord was : neen

Verzekeringspolissen : recht op een kopie. Andere contracten : recht op kopie.
Private documenten : neen.
nescio1
Offline
informatie bij de syndicus is haalbaar, niet draagbaar

Herlees uw basisakte, reglement van mede-eigendom, RIO en de notulen van de recente AV en syndicuscontract.
 
Wij zijn wel nieuwsgierig waar u in de wet de termijn van drie maanden zou gevonden hebben.
 
Algemeen gesteld rust op de syndicus slechts voor een beperkt aantal documenten de verplichting deze aan de mede-eigenaar toe te sturen (o.a. bijeenroeping (B)AV, notulen), tenzij anders bepaald in RIO en syndicuscontract.
 
B.W. Art. 577-8 § 4 11 ° (wetgeving versie 2018)
 
m.a.w. de mede-eigenaar hoort afspraak te maken ten kantore van de syndicus.
 
Het spreekt vanzelf dat de betere syndicus een soepelere houding zal aannemen.
Internetsite (betalend?) op naam syndicus of VME?

 
https://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/plichten-syndicus
http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/inzage-in-de-niet-privatieve-documenten
https://blog.smartsyndic.be/qa/hoe-omgaan-met-een-syndicus-die-niet-antwoord/
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/moeilijke-transitie-naar-andere-syndicus # 4