Syndicus, AV en BAV, Raad van Mede eigendom

1 antwoord [Laatste bericht]
Waterman
Offline
 
Geachte,

We hebben aan de lijve ondervonden hoe moeilijk het is, mede eigenaars, te motiveren, uitleg te verschaffen over de niet - werkzaamheden van de syndicus, hen in te lichten over het feit dat de syndicus, niets maar dan ook niets over het gebouw kent (indeling, inkom van water, elektriciteit, wat privaat is en gemene delen, dat hij al wat er gestemd is in de AV niet uitvoert, dat hij beloften doet maar ze niet waar maakt) bij al deze uitleg, worden we op de AV vergadering de mond gesnoerd door de voorzitter en 1 bijzitter, niettegenstaande onze basisakte minstens 2 bijzitters voorziet.De 2de bijzitter, die teveel tegen de syndicus inging omdat hij, de wetgeving in voldoende mate beheerst, en regelmating de syndicus op zijn taak en fouten wees, werd in de laatste AV aan de deur gezet.
Op aanvraag bij de vrederechter door deze 2de bijzitter, werd een beschikking uitgesproken,met aanstelling van een syndic ad hoc (syndic ad hoc werd de huidige syndicus) die enkel en alleen de taak meekreeg, een BAV bijeen te roepen met volgende punten, aanstelling van een nieuwe syndicus en vaststellen van de AV volgend jaar. De kosten waren ten laste van de VME.
De syndic ad hoc, ging bij de oproeping zijn perken te buiten, en zette allerhande punten op het agenda die hem als syndicus goed van pas konden komen. Gevolg, terug vrederechter voor nieuwe beschikking, die we verkregen met duidelijke agendapunten, voor het overige bekrachtiging van vorige beschikking. De beschikking werd als zijnde "onwettelijk " bestempelt door de 1ste bijzitter wegens gebrek aan tegenspraak. Als die persoon zo goed de wet kent, en beheerst weet hij dan niet dat men tegen een beschikking "verzet" kan aantekenen?
Op de BAV werd, door het niet mogen uitleggen aan alle mede eigenaars van al de feiten en het waarom, (mond gesnoerd door voorzitter, 1ste bijzitter en advocaat van voorzitter) terug de " 1ste syndicus aangesteld" . Dus oude syndicus, werd syndic ad hoc, om te terug te eindigen als syndicus.
De notulen zijn terug gemaakt in het voordeel van de syndic, en de kosten van de BAV moeten ten laste komen van de " aanstoker" ik dus, waar de rechter duidelijk zegt ten laste van de VME. Ook schrijven ze een minwaarde aan het gebouw-appartementen toe door het veelvuldig procederen, minwaarde die ten mijne laste zou zijn. Integendeel zou dit juist een meerwaarde moeten geven aan de appartementen, door de goede opvolging van werken enz, krijgt het gebouw juist een meerwaarde.

Deze syndicus is ook de syndicus aangewezen door de bouwheer-bouwpromotor, in de basisakte.
Volgens de basisakte doet de huidige syndicus, tevens aangesteld door de bouwpromotor in de basisakte en ook verkoper van de onverkochte appartementen van de promotor,de oplevering van het gebouw, is dit geen belangen vermenging? Is hier geen rechtspraak over.
Door de rechtspraak die we vonden langs Quimmo, over te tussenkomst van de bouwheer in de kosten voor de niet verkochte appartementen, kreeg elke eigenaar een aanzienlijke som terug, niemand weigerde dit bedrag. Alleen de syndicus was er niet gelukkig mee omdat hij toch eens de bouwpromotor op de vingers moest tikken.

Naar advocaat gaan deden we, maar ofwel is de ene advocaat familie van de andere (advocaat syndic), ofwel werkt hij reeds voor een andere eigenaar, bouwpromotor in een ander gebouw, waarin ik ook eigenaar ben.
Wij staan letterlijk als eigenaar van 3 appartementen, in dit gebouw,met de rug tegen de muur. Zelfs onze advocaat reageert niet meer op onze mails.
Weet iemand hier raad mee?

Vriendelijk bedankt.
Waterman
 
Quimmo
Offline
Complexe zaak

Moeilijk om hier zo op te antwoorden. Het kan in elk geval niet dat de kosten u ten laste worden gelegd terwijl de rechtbank ze ten laste legt van de VME. Minwaarde van de VME door uw tussenkomst is natuurlijk ook onzin.

Maar uw geval heeft een lange geschiedenis en lijkt complex om in een forum te behandelen, misschien eens contact opnemen met één van onze partners?

Ook misschien deze artikelenreeks over vervangen van een syndicus opvolgen, misschien vindt u daar enige tips.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom