Syndicus-diensten factureren als zelfstandige in bijberoep

3 antwoorden [Laatste bericht]
Multivan
Offline
We zijn als mede-eigenaar lid van een VME van een garagecomplex en willen kandideren om de syndicus te worden. Ik heb een ondernemersnummer als ‘bijberoeper’ en wil mijn diensten als syndicus dan ook factureren aan de VME. Daarom wil ik in de KBO mijn activiteiten-gegevens aanvullen met de ‘syndicus-activiteiten’ (Nacebelcodes: 68321, 68322 en 68331). Ik vraag me echter af of ik geen bewijzen voor gevolgde vorming moet voorleggen, want ik heb daar geen specifieke vorming voor gevolgd en vrees dan ook dat ik deze wijziging bij de KBO niet gedaan zal krijgen. Kan iemand me daar over inlichten?
nescio1
Offline
vrijheid = blijheid +++ geen diplomafetisjisme+++
 
https://www.vlaanderen.be/beheer-en-onderhoud-van-appartementsgebouwen
 
Grondig herlezen van de wet appartementsmede-eigendom 1994-2018 zal u tot de conclusie brengen dat daarin aan een syndicus GEEN voorwaarden gesteld worden andere dan het aangaan van een BA syndicus en inschrijving in de KBO VME als syndicus.
 
De voornaamste eis is eigenlijk dat u in een (B)AV wordt verkozen (notulen!)
 
Vraag uw sociaal secretariaat dit alles in orde te brengen na uw verkiezing.
 
 
De beperking die niet-mede-eigenaars ervan uitsluit syndicus mede-eigenaar te worden komt uit een gans andere hoek: 
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1993090631
 
https://www.diekeure.be/nl-be/professional/nieuws/wie-mag-als-syndicus-aangesteld-worden
https://www.vlaanderen.be/beheer-en-onderhoud-van-appartementsgebouwen
https://blog.smartsyndic.be/qa/wat-zijn-de-vereisten-om-de-functie-van-syndicus-op-te-nemen/
https://www.jalo.be/wie-kan-syndicus-worden-hoe-wordt-deze-aangesteld/
 
 
 
 
Multivan
Offline
Bedankt voor uw snel

Bedankt voor uw snel antwoord!
De wettekst waar u naar verwijst (link naar ejustice) is weinig transparant en begrijpen we zo goed als (helemaal) niet. Maar vermits we mede-eigenaar zijn is die verwijzing misschien niet of weinig relevant?
We onthouden dat we best wachten tot we effectief zijn aangeduid als 'occasioneel' syndicus en daarna ons ondernemersloket vragen de inschrijving in de KBO in orde te brengen, net als het ondernemersnummer van de VME?
 

nescio1
Offline
het best bewaarde geheim betreffende mede-eigendom
 
 “ … Maar vermits we mede-eigenaar zijn is die verwijzing misschien niet of weinig relevant?”
 
Correct.
 
De moeilijkheid is dat wij er maar niet in slagen de tekst van het KB (en zeker niet een geactualiseerde tekst) te vinden op internet.
 
Het is alsof er een complot bestaat om deze mogelijkheid verborgen te houden voor het publiek. Belanghebbenden: alle beroepssyndici en hun verenigingen?
 
Enkel secundaire bronnen zijn beschikbaar (en niet geactualiseerd):
 
 
Handboek voor professioneel of voor zelfbestuur van de vereniging van mede-eigenaars : praktische gids voor de syndicus   Roland Timmermans Uitgeverij Kluwer
9789046547465
 
blz. 85
 

 
 
“Tot de activiteit van occasioneel syndicus is derhalve toegelaten:de personen, natuurlijke of rechtspersoon, die de hoedanigheid bezit van eigenaar van een of meer kavels in een flatgebouw.”
 
…