Syndicus - einde contract - weigert verlenging op AV zonder verwittiging

8 antwoorden [Laatste bericht]
WEVEGE
Offline
De laatste AV (31.5.2018) van onze kleine VME (8 appartementen, 5 eigenaars) viel samen met het einde van het 1-jarige contract van de syndicus. Na een hevige discussie stelde de syndicus een einde aan zijn contract en verliet de vergadering, die in chaos eindigde, zonder verdere afspraken. Devolgende dag reeds vroegen wij offertes aan een 5-tal syndici. Nu, (24.6) hebben wij een geschikte kandidaat uitgekozen waarmee we volgende week een gesprek zullen hebben in de hoop daarna een AV bijeen te roepen om hem aan te stellen. Hoe raken wij uit het juridisch en administratief vacuüm waarin we ons ondertussen bevinden?
Veel dank,
Walter Van Geyt.  
nescio1
Offline
syndicus B.I.V. ?

B.W. Art. 577-8 § 1
 
Volgens de letter van de huidig geldende wet dient u de aanstelling van een syndicus te vragen aan de rechter.
 
Tip : Stel uw kandidaat syndicus voor aan de rechter, liefst met de handtekening van andere ME.
 
 
 
 
Mogelijk aanstaande regelgeving :
 
https://www.koengeens.be/news/2017/03/07/geens-wil-mede-eigendom-appartementen-grondig-hervormen
 
https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/assets/Mede-eigendom_beleidsaanbeveling_NL_Spreads.pdf
blz. 7 2de kolom
 
-Invoegen van artikel 577-6, § 2, vierde lid BW
 
nescio1
Offline
principieel steeds klacht B.I.V.

Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 
Opvolging klacht B.I.V. ?
 
Zie :
http://blog.smartsyndic.be/qa/hernieuwde-algemene-vergadering/     Antwoord van Chris (2de antwoord)
 
http://blog.smartsyndic.be/qa/gevolg-geen-dubbele-boekhouding/     Opmerking van Chris
 
 
 
SCORPIOEN
Offline
Syndicus - einde contract - weigert verlenging op AV zonder verw

  @ #1 nescio

die wetswijziging zou definitief gestemd zijn in de kamer in zitting van 6 of 7 juni 2018 , wel vind ik geen verschijnoing in het staatsblad !

Gekende kleppers hebben wel reeds een serie voordrachten ( drie) ge organiseerd voor de maand augustus a.s. in o.a. Leuven, Kortrijk en...

Met de definitieve teksten zouden velen op dit forum gediend zijn, denk ik.

Dank bij voorbaat.


mvg

lebragard
Offline
die wetswijziging......

Hervorming Wet op Mede-eigendom vandaag in plenaire gestemd

donderdag 7 juni 2018

Vandaag 7 juni wordt in de plenaire vergadering gestemd over de hervorming van de Wet op de Mede-eigendom. Eind mei werden tijdens de bespreking in de kamercommissie Justitie nog enkele amendementen toegevoegd waaronder ook het statuut van bevoorrecht schuldeiser die zou toekomen aan de Vereniging van Mede-eigenaars. De werkgroep, die de beleidsaanbevelingen mee uittekende, en waar het BIV deel van uitmaakte, heeft lang gehamerd op dit belangrijke punt.

Recent werd deze eis toegevoegd als amendement. Het komt dan ook geregeld voor dat in een VME de correct betalende mede-eigenaars moeten opdraaien voor de kosten en lasten van een andere, wanbetalende mede-eigenaar. Dankzij het amendement zou de VME een voorrecht genieten op de kavel van de verzuimende mede-eigenaar voor de aan de VME verschuldigde sommen (beperkt tot de bijdragen van twee boekjaren).

Daarnaast zou de inwerkingtreding van de wet voorzien zijn op 1 januari 2019. We houden jullie verder op de hoogte.

www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/hervorming-wet-op-mede-eigendom-...

lebragard
Offline
hervormde wet op de mede-eigendom......

Wij delen graag met u de kernpunten van de hervormde wet op de mede-eigendom die op 1/1/2019 van kracht gaat :

www.immovandewalle.be/nl/nieuws/2018/06/hervoming-wet-medeeigendom-aange...

WEVEGE
Offline
Syndicus - einde contract - weigert verlenging op AV zonder ver
Kan onze VME de vacuüm-tijd tot aanstelling van de nieuwe syndicus overbruggen door een soort overeenkomst voor zeg 2 maanden met de vertrekkende syndicus? Niet een formeel syndici-contract, maar een soort toeleveringscontract, uitsluitend voor bvb dringende betalingen...
dank,
Walter.
Astrid Clabots
Offline
vacuĆ¼m na onslag syndicus


Geachte

een overeenkomst van kortere duur dan een jaar is niet verboden, maar u zit nu reeds in het vacüum ...

Anderzijds, praktisch wezen ...

Is er een scenario waarbij iedere mede eigenaar akkoord is met de aanstelling van een welbepaalde syndicus (algemene consensus en dus unanimiteit ) ? Want wie gaat dan de benoeming nog ooit betwisten...
Ook zo kan worden opgelost.. spijkers op laag water zoeken is in dat geval misschien niet nodig ...


Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

nescio1
Offline
verbaasd

Nog steeds verbaasd als een advocaat in een openbaar forum voorstelt de wet ”eventjes” opzij te  schuiven.