Syndicus geeft zichzelf kwijting, is onbezoldiging een argument?

3 antwoorden [Laatste bericht]
Bety
Offline
Een nieuwe professionele syndicus heeft het beheer van onze kleine VME overgenomen. Hij leidde de eerstvolgende AV, waar o.a. werd gestemd over kwijting aan de oude syndicus (= mede-eigenaar). Ik stemde tegen. De oude syndicus heeft 50% van de quotiteiten en stemde in zijn hoedanigheid van mede-eigenaar voor zijn eigen kwijting. Zo werd het een meerderheid en was de kwijting een feit. Tijdens die AV merkte ik echter op, dat ons Reglement van Mede-eigendom stelt dat de syndicus in hoedanigheid van mede-eigenaar niet kan stemmen over de agendapunten die betrekking hebben op de aan hem toevertrouwde taak.
De nieuwe syndicus argumenteerde dat dit nooit geldig kan zijn voor een onbezoldigd syndicus.
Nu heb ik de vraag of de nieuwe syndicus gelijk had?
Bestaan hierover juridische argumenten die ons RvME overtreffen? Het RvME zelf vermeldt niets over een uitzondering van onbezoldiging.
 
nescio1
Offline
splitsing leidt, op termijn, tot verplichting bezoldigde syndicu

https://www.quimmo.be/nl/help-ik-ben-syndicus
 
“Wat echter vervelender is, is dat de wet geen enkel onderscheid maakt tussen een professionele en een vrijwillige syndicus. “
 
Wij citeren het hogerstaande als antwoord op uw vraag. 
 
Dit betekent NIET dat wij er enigermate akkoord zouden gaan met de stelling van QUIMMO, dat een onbezoldigde syndicus in aanmerking moet komen voor een verminderde verantwoordelijkheid.
De ontheffing dubbel boekhouden (< 20 kavels) volstaat ruimschoots.
 
SIEBE
Offline
syndicus en kwijting
Baton
Offline
RvME....


De nieuwe syndicus argumenteerde dat dit nooit geldig kan zijn voor een onbezoldigd syndicus.
Nu heb ik de vraag of de nieuwe syndicus gelijk had?
Bestaan hierover juridische argumenten die ons RvME overtreffen?


Uw RvME is klaar en duidelijk en moet gevolgd worden ook door de nieuwe syndicus die in deze helaas voor hem , de bal mis slaat en in de fout gaat.
Onbezoldigd of bezoldigd.....heeft er niks mee te maken.......

Ook de dwingende wet is duidelijk : 

Art. 577-6

............

§ 9. Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door (haar) in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

Bestaan hierover juridische argumenten die ons RvME overtreffen?

Ja , zo er bepalingen staan in het RvME die in tegenspraak zijn met de wet dan is :
Art. 577-14 van toepassing ;
De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.".