Syndicus is door AV vrij om fouten te mogen maken via meerderheid

2 antwoorden [Laatste bericht]
Etos
Offline

 Beste leden,

Kleine schets: ben sinds een jaar mede-eigenaar van één van de 3 woningen in een residentie met alsook 9 appartementen.
De 9 appartementen hebben een kleine meerderheid en maken daar gretig gebruik van.
Ook de syndicus kan het niet laten om deze 9 mede-eigenaars tijdens de AV bij te staan en te pleiten in hun voordeel.

Ik heb nog maar één AV bijgewoond maar voorafgaand hebben wij een eind gebracht aan 8 jaar huur van een kelder die nergens specifiek omschreven stond waar deze zich bevond en het doel van een huren van deze kelder via de VME.
Na vraag om hier duidelijkheid omtrent te formuleren via aangetekend schrijven naar de syndicus, kregen we zeer snel thuisbezoek van de commissaris van de rekeningen en gaf aan om hem eerst aan te spreken alvorens te schrijven daar die kelder namens hem dient om in het zwart geld te betalen aan één van de mede-eigenaars voor tuinonderhoud.

Op de AV heet de syndicus zelf een agenda punt laten akteren aangaande haar vrij te pleiten voor eventuele gemaakte en komende fouten en heeft dit via stemming laten goedkeuren.

Vraag: staat de syndicus boven de wet betreffende aansprakelijkheid via een AV bekomen meerderheid ?

Vraag: Na verzamelen van enige inbreuken reeds ( niet alles hierboven beschreven), is het verstandig om nog een AV af te wachten om zo een sterker case te bezitten voor een overmaken van alle inbreuken naar het vredegerecht?
Of is het verstandiger om telkens binnen de 4 maanden na AV steeds in te grijpen? Wetende dat ik dan elk jaar zal moeten beroepen op een vrederechter?

Dank voor uw reageren,


 

nescio1
Offline
tuchtorganisme : orde van vastgoedmakelaars

Herinner de syndicus in een nieuw aangetekend schrijven, kopie aan de andere ME’s en de CvR, aan zijn deontologische verplichingen :
 
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
Art. 1, 1°, 3°
Art. 78, art. 83, etc.
 
 
Leg klacht neer :
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
 
Wijs de CvR op zijn burgelijke (en mogelijkerwijze strafrechterlijke) verantwoordelijkheid.
 
lebragard
Offline
stel de syndicus....

Stel de syndicus persoonlijk aansprakelijk indien deze de statuten van het gebouw of de wet niet toepast , ook al is dit met goedkeuring van een meerderheid AV.

Lees het vonnis van een vrederechter waaruit blijkt dat de syndicus moet handelen conform de statuten en/of het juiste advies moet geven.

Vonnis vrederechter van 2015 :

" Tweede verweerster (syndicus) zich te horen zeggen voor recht dat ze op basis van haar foutief advies de A.V van ......heeft laten beslissen om de .....in plaats van te adviseren rekening te houden met art.7 van het algemeen reglement van mede-eigendom."

"Tweede verweerster (syndicus) zich te horen zeggen voor recht dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan gebrekkige informatie en afwending van de bestemming van gemeenschapsgelden .... en zulks in strijd met art.12 van het reglement van mede-eigendom."

" Tweede verweerster (syndicus) in persoonlijke naam wegens haar tekortkoming aan haar verplichting tot naleving van het reglement van mede-eigendom , te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 1000€, onverminderde de gerechtelijke intresten tot datum van betaling."


Dus indien een syndicus de statuten niet respecteerd ----> vrederechter en boete , potje breken potje betalen.