uitgestelde AV

4 antwoorden [Laatste bericht]
rudy1906vds
Offline

Hallo,

Wij krijgen vandaag een mail van de syndicus met de mededeling dat de AV van  21.11.2020 is uitgesteld. Hij schrijft ook in de mail dat de afrekeningen eerstdaags zullen volgen. Moeten die afrekeningen eerst niet goedgekeurd  worden ? Hij kan provisies  opvragen akkoord, maar afrekeningen ? 

Een reactie graag. Dank U

rudy
SIEBE
Offline
afrekeningen
Hij kan de afrekeningen reeds doorgeven zonder goedkeuring. Deze moeten later toch eerst van kwijting voorzien worden op de AV vooraleer deze moeten vereffend worden.

Dus kunt u de afrekening rustig nakijken en desnoods al opmerkingen formuleren.
SCORPIOEN
Offline
uitgestelde AV


In principe moeten de rekeningen eerst goedgekeurd worden alvorens de afrekening opeisbaar kis , maar gelet op de geldende coronamaatregelen kan de eindafrekening  opgevraagd wordt, om de continuiteit van de financien niet in gevaar te brengen

Bij betaling voorbehoud maken in een aangetekend schrijven, en eisen dat het goedkeuren van de rekeningen op de eerstvolgende AV op de agenda staan, en décharge van de syndicus, alvorens latere rekeningen worden goedgekeurd

Mocht eventueel de eindafrekening niet binnen de goedgekeurde begroting vallen, zou ik ook de eindafrekening  proportioneel betalen en het een " provisie " noemen op de eindafrekening.

Wel erop waken dat de syndicus het reservekapitaal NIET mag gebruiikken voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd is, en daarover  beslist een Algemene Vergadering.

 


mvg

SCORPIOEN
Offline
uitgestelde AV


In principe moeten de rekeningen eerst goedgekeurd worden alvorens de afrekening opeisbaar kis , maar gelet op de geldende coronamaatregelen kan de eindafrekening  opgevraagd wordt, om de continuiteit van de financien niet in gevaar te brengen

Bij betaling voorbehoud maken in een aangetekend schrijven, en eisen dat het goedkeuren van de rekeningen op de eerstvolgende AV op de agenda staan, en décharge van de syndicus, alvorens latere rekeningen worden goedgekeurd

Mocht eventueel de eindafrekening niet binnen de goedgekeurde begroting vallen, zou ik ook de eindafrekening  proportioneel betalen en het een " provisie " noemen op de eindafrekening.

Wel erop waken dat de syndicus het reservekapitaal NIET mag gebruiikken voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd is, en daarover  beslist een Algemene Vergadering.

 


mvg

nescio1
Offline
casuïstiek?
 
In de bijeenroeping moeten elementen als datum, uur, plaats, agenda, regels consulteren documenten, etc. opgenomen worden.
 
Wij stellen dat bij verandering van bepaalde elementen vooral datum, plaats, uur de syndicus een nieuwe bijeenroeping hoort op te maken met respect voor de termijnen opgenomen in RIO en de wet.
 
 
Stellen we dat u mede-eigenaar bent in een gebouw in Oostende, zelf woont u in Arlon (Aarlen), spreekt Nederlands maar niet op het niveau dat u toelaat aan een geanimeerde discussie deel te nemen.
U hebt weinig contact met andere mede-eigenaars en/of u in geen van hen kan u vertrouwen schenken.
 
U kunt uw gebuur overtuigen om uw volmachthouder te worden, hij maakt deze verplaatsing per trein.
 
Bij aankomst moet de volmachthouder vaststellen dat de syndicus, laattijdig, eigenlijk zonder ernstige verwittiging, de AV met een uur vervroegd heeft en dat over het voor de eigenaar kritieke punt reeds gestemd is.
 
Alternatief scenario:
 
Eens ter plaatse krijgt de volmachthouder te horen dat de vergadering pas 2 uur later zal beginnen.
 
Hij had er op gerekend dat de vergadering, zoals gewoonlijk maximaal 2 uur zou duren en het kritieke punt staat vooraan op de agenda.
 
Hij is nu verplicht in Oostende te overnachten.
 
Gaat de VME de hotelkosten ten laste nemen?