Veranderen van bankrekening als VME / wat een lijdensweg

7 antwoorden [Laatste bericht]
Viebe
Offline
Beste allemaal,

Sinds juli van dit jaar ben ik aangeduid als syndicus van een klein appartementsgebouw (4 kavels).  Ik ben tevens mede-eigenaar en de contacten met de overige mede-eigenaars verlopen prima.
Tijdens de laatste AV werd overeengekomen dat we de bankrekening voor betaling van algemene kosten die momenteel bij Fortis staat, zouden laten overbrengen naar Argenta.  We zouden daar ook een spaarrekening openen voor de aanleg van een reservekapitaal.  Tot zover de theorie en hier start mijn lijdensweg.

In de eerste plaats kostte het bloed, zweet en tranen om als nieuwe syndicus een volmacht te krijgen op de bestaande Fortis-rekening.  Blijkbaar zijn banken niet vertrouwd met het fenomeen van de mede-eigendom en er was heel wat overtuigingskracht nodig om hen te overtuigen van mijn zaak.

Nu dit uiteindelijk geregeld is, ging ik gisteren langs bij Argenta voor de opening van 2 nieuwe rekeningen.  Hier vernam ik dat er een (nieuwe?) wet zou bestaan die zegt dat rekeningen op naam van een vereniging alleen kunnen geopend worden op voorlegging van de statuten en dat bovendien alle mede-eigenaars aanwezig dienen te zijn.  Als VME hebben wij helemaal geen statuten en ik wist ook niet dat dit nodig was.  (Bij de opening van de Fortis-rekening alleszins niet).  Er werd mij dus in eerste plaats gevraagd statuten op te stellen, op basis van een vragenlijst waarin o.a. stond dat "winsten die verkregen werden via de rekening niet ten goede mochten komen van de vereniging".  Ik vind dit een zeer vreemde stelling aangezien het wel degelijk de bedoeling is dat de intresten van de spaarrekening ten goede zouden komen van de VME en gebruikt kunnen worden bij grote werken aan het gebouw.  Ik stelde deze stelling in vraag en kwam ook hier tot de conclusie dat banken niet vertrouwd zijn met mede-eigendom.

Mijn vraag is dus: moet een VME statuten hebben, kan ik daarvan ergens een voorbeeld vinden en heeft iemand van jullie ervaring met het veranderen van de bankrekeningen van een VME?  En is het inderdaad nodig dat alle mede-eigenaars aanwezig zijn voor het openen van een rekening op naam van de VME?

Alvast bedankt voor de informatie.

Viebe.
deskundige
Offline
Beste, Statuten is de
Beste,

Statuten is de verzamelnaam voor basisakte en het reglement van mede-eigendom.

Binnen een gedwongen appartementsmede-eigendom zijn deze verplicht.

Zonder deze statuten kan een VME geen enkele geldige rechtshandeling stellen, zij heeft dan immers geen rechtspersoonlijkheid.

Bent u zeker dat er geen statuten zijn? Betreft het een bestaand gebouw dat werd omgevormd?

Blijkt inderdaad dat de statuten nooit werden opgemaakt, dan dient dit vooralsnog te gebeuren. Ik kan jullie hierbij helpen aangezien ik deze in opdracht van de rechtbanken, notarissen, VME's, promotoren ook opmaak.

Vanaf het ogenblik dat de statuten aanwezig zijn en u kan uw aanstelling als syndicus aantonen (beslissing AV + schriftelijke beheersovereenkomst), dan kan de bank ip de opening  van de rekeningen niet meer weigeren. Dat alle eigenaars aanwezig moeten zijn is een lapsus.

Mvg.
deskundige
Offline
Beste, Statuten is de
Beste,

Statuten is de verzamelnaam voor basisakte en het reglement van mede-eigendom.

Binnen een gedwongen appartementsmede-eigendom zijn deze verplicht.

Zonder deze statuten kan een VME geen enkele geldige rechtshandeling stellen, zij heeft dan immers geen rechtspersoonlijkheid.

Bent u zeker dat er geen statuten zijn? Betreft het een bestaand gebouw dat werd omgevormd?

Blijkt inderdaad dat de statuten nooit werden opgemaakt, dan dient dit vooralsnog te gebeuren. Ik kan jullie hierbij helpen aangezien ik deze in opdracht van de rechtbanken, notarissen, VME's, promotoren ook opmaak.

Vanaf het ogenblik dat de statuten aanwezig zijn en u kan uw aanstelling als syndicus aantonen (beslissing AV + schriftelijke beheersovereenkomst), dan kan de bank ip de opening  van de rekeningen niet meer weigeren. Dat alle eigenaars aanwezig moeten zijn is een lapsus.

Mvg.
Viebe
Offline
Beste deskundige, Hartelijk
Beste deskundige,

Hartelijk bedankt voor uw reactie.  Ik heb gisteren in de bank gemeld dat ik hen zonder problemen de basisakte en het reglement van mede-eigendom kon voorleggen, maar daar konden zij zogezegd niks mee doen.  Zij vroegen specifiek naar apart opgestelde statuten.

Er is ook een verslag van de laatste AV waarin bepaald werd dat ik voortaan zou fungeren als syndicus en een officiële overdracht van de vroegere syndicus naar mij, maar we hebben geen beheersovereenkomst opgesteld.  Is dit ook nodig als de syndicus een vrijwillige mede-eigenaar is?  En kan ik ergens een voorbeeld vinden van zo'n beheersovereenkomst?

En zoals gezegd stond de bank er ook op dat elk van de mede-eigenaars zich persoonlijk zou komen aanmelden om hun identiteitskaart te laten inlezen en de statuten te ondertekenen.  In die optiek heeft het natuurlijk weinig zin een syndicus te hebben, als iedereen toch nog voor alle administratie zelf moet opdraaien.

Ik heb alleszins wel het gevoel dat men in de banken niet goed weet wat men met zo'n VME moet aanvangen.  Alle tips zijn welkom.
deskundige
Offline
Beste, Sedert het op
Beste,

Sedert het op 1/09/2010 in voege treden van de gewijzigde wet van 2 juni 2010 is het wettelijk verplicht dat er tussen de syndicus en de VME een geschreven overeenkomst bestaat. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen een mede-eigenaar of professionele syndicus.

Dit neemt evenwel niet weg dat u op basis van de notulen, waarin uw aanstelling wordt bevestigd, en de statuten rechtsgeldig op naam en voor rekening van de VME de rekeningen moet kunnen openen.

Apart opgestelde statuten? Dit is me een raadsel. Ze doelen misschien op de door de wet opgelegde coördinatie van de statuten? Ik zie het nut hiervan evenwel niet in.
Het bewijs dient te worden geleverd dat de VME over rechtspersoonlijkheid beschikt en dit kan door de initiële statuten, waarin achteraan een stempel van het registratiekantoor staat en waarop het boek, het blad en het blz. nummer staan vermeld waarin de akte werd overgeschreven, voor te leggen.

Misschien doelen ze bij de bank ook op het voorleggen van het KBO nummer. Elke VME dient dit te hebben. Dit kan worden opgezocht en indien dit niet voorhanden is, dient u het als syndicus aan te vragen.

En zoals aangehaald, het aanwezig zijn door alle eigenaars en het voorleggen van de ID's is larie en apekool. Dit zou zo zijn als een VME nog onder de wet van 1924 zou ressorteren.  

De wet van 1994 bestond er nu net voor een groot gedeelte in om aan een VME de rechtspersoonlijkheid toe te kennen waarbij er werd bepaald dat ze naar buiten treedt via een organieke vertegenwoordiger. Dit in de figuur van een syndicus.

Deze is de mandataris van de VME en kan dus alle rechtshandelingen in naam en voor rekening van de VME stellen die nodig zijn. Dit uiteraard binnen de perken van zijn bevoegdheden/zijn mandaat.

De rekeningen dienen te worden geopend op naam van de VME wat maakt dat de syndicus deze kan openen en ervoor tekent.

Quimmo
Online
Allemaal ondertekenen is zeker niet nodig

Ik zit ook ergens in een VME van 150 appartementen. Zou leuk zijn als we allemaal samen eens naar het Argenta kantoortje zouden gaan, ze zullen een zaal moeten huren :-). Nu, ik weet dat deze VME ook een rekening bij Argenta heeft en dat er geen 150 eigenaars zijn moeten gaan ondertekenen.

Ik vermoed dat Argenta, als kleine spaarbank voor de particulier, inderdaad minder ervaring heeft met dergelijke zaken. Het gaat vaak ook om zelfstandige kantoorhouders, waar de ene waarschijnlijk al meer ervaring heeft dan de andere.

Anderzijds verbaast het me ook dat u bij Fortis de rekening al in handen heeft gekregen zonder syndicuscontract om te tonen. Misschien volstaat het verslag van de AV wel hiervoor.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Viebe
Offline
Hartelijk dank allemaal voor
Hartelijk dank allemaal voor deze informatie.

We zijn intussen gestart met het aanmaken van een beheerscontract tussen de andere mede-eigenaars en mezelf als syndicus en ik ben ook aan het uitzoeken hoe ik een ondernemingsnummer moet aanvragen.  Met heeft mij hiervoor doorverwezen naar de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en ik zoek momenteel uit hoe ik aan zoiets begin.

Wat betreft Argenta, ik heb hen nogmaals gebeld en zij blijven bij hun standpunt rond de aparte statuten, met een ganse uitleg rond onverdeeldheid met gelijke delen of ongelijke delen.  Ik ga ervan uit dat zij geen nieuwe klant willen en heb die optie intussen opgegeven.
Quimmo
Online
Aanvragen bij hypotheekkantoor

Bij mijn weten moet u het ondernemingsnummervoor uw VME aanvragen bij het hypotheekkantoor van uw arrondissement, in tegenstelling tot dit voor een bedrijf. Bij het hypotheekkantoor kan men u in principe verder informeren.

U kunt de lijst van hypotheekkantoren raadplegen op http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php?lang=nl. Zoek op "Administratie", selecteer AKRED, selecteer Dienst Hypotheekbewaring

Denk er aan dat het ondernemingsnummer vermeld moet zijn op alle uitgaande documenten van de VME !

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom