vergadering plaats

1 antwoord [Laatste bericht]
KIKA
Offline

Kan men de plaats van  AV weigeren als deze plaats in conflikt is en een punt van discussie is ,dit conflikt is een punt op de agenda.

Onip

nescio1
Offline
agendapunt = OK

Aanduiden van datum, plaats en uur van een (B)AV behoort, tenzij anders gespecificeerd in basisakte of RIO, tot de privileges van de syndicus.

 

Systematisch slechte keuze? Breng dan hierin verandering, zoals u plant, via een agendapunt voor de volgende vergaderingen.