verkiezing nieuwe syndicus

8 antwoorden [Laatste bericht]
TotalGreen
Offline
op 20 maart hebben we een AV voor onze residentie van 22 apartementen. Ik ben niet professioneel syndicus als medeeigenaar in deze residentie. Eén van de bewoners heeft een agendapunt ingediend voor de verkiezing van een nieuwe syndicus, zij hebben echter nagelaten de namen van de kandidaten door te geven. Kan er op deze manier een nieuwe syndicus gekozen worden of moet er verplicht de naam van een kandidaat bekend zijn voor de algemene vergadering?
SIEBE
Offline
nieuwe syndicus
Namen en offertes voor een nieuwe syndicus kunnen steeds op de AV nog doorgegeven worden.
Het is trouwens ook nog niet zeker welke richting de stemming zal uitgaan.
Indien u uw ontyslag krijgty, moet er een nieuwe gezocht worden, en offertes opgevraagd worden en dan kan de AV een andere aanduiden.

Agendapunt : ontslag sundicus = is voldoende.
TotalGreen
Offline
agendapunt nieuwe syndicus
Ik heb momenteel als agendapunt staan: Ter beschikking stellen van het huidig mandaat van de Syndicus
Dit lijkt mij toch voldoende. Ik kreeg de opmerking dat er niet stond verkiezing nieuwe syndicus.
SIEBE
Offline
agendapunt
Voor mij is dat voldoende.
Ter beschikking stellen van = ontslag geven.
Maar de AV moet hier over stemmen, indien u zichzelf niet terugtrekt.
Indien u vindt dat u uw taak graag wilt verder zetten; moeten de eigenaars hierover stemmen. De meerderheid ( hoe en op welke wijze ze de meerderheid halen ?? ) zal beslissen. Dan is het aan de AV of de voorzitter van die vergadering om het nodige te doen voor de opvolging.
nescio1
Offline
verzint eer ge begint

(B)AV met als enig agendapunt : Ontslag syndicus.
 
Kort door de bocht en gevaarlijk:
 
B.W. Art. 577-8 § 6
 
U zou dus op in de loop van de vergadering zonder syndicus zijn.
 
Gevolgen:
  • de ex-syndicus kan geen geldige notulen opstellen
  • zijn handtekeningsbevoegdheid vervalt
  • de rekeningen van de VME horen door de bank geblokkeerd te worden, ook domiciliëringen en permanente opdrachten
  • etc.
 
Geef de syndicus de mogelijkheid om nog de notulen op te maken en te laten onderteken.
 
Zonder syndicus (na 01-01-2019) :
 
B.W. Art. 577-6 § 2 (laatste alinea)(wetgeving versie 2018)
 
Daarnaast ook:

B.W. Art. 577-6 § 10
 

 
nescio1
Offline
bijeenroeping = nominatief vermelden van kandidaat-syndici
 
Een meer voorzichtige werkwijze is:
 
 
Voorafgaand overleg onder de ME’s over de keuze van een nieuwe syndicus (en controle voorgestelde syndicuscontracten).
 
 
B.W. Art. 577-6 § 2
 
http://blog.smartsyndic.be/qa/hoeveel-offertes-vereist-bij-voordragen-nieuwe-syndicus/
 
Formulering uitnodiging (B)AV:
 
1) Ontslag van huidige syndicus ingaand op datum van xx/xx/202x
2) Benoeming van een nieuwe syndicus met ingang op datum xx+1/xx202x
 
3) Aanduiden van Dhr. MM en Mevr. LL tot mandaathouders voor het ondertekenen van het syndicuscontract
 
4) (Bij syndicus mede-eigenaar ”om niet”) Aanduiden van Dhr./Mevr. Xxx tot mandaathouder om de inschrijving (ondernemingsloket) van het mandaat van de syndicus te laten vermelden bij de gegevens van de VME in de KBO.
 
 
Neem in het contract de bepaling op dat, na ondertekening, alle ME’s een kopie ontvangen.
 
 
Tips :
 
Houd rekening met een eventuele opzegperiode in contract uittredende syndicus, vermijd schadevergoeding.
 
Leg zo mogelijk de wisseldatum op : datum vergadering  + 1 maand (maar voor de afloop van de termijn van de scheidende syndicus).
 
 
http://www.elfri.be/algemene-vergadering-appartementseigendom-inzage-stukken-bij-syndicus
 
Dat het gaat over de verandering van syndicus doet geen afbreuk aan het normale verloop en de normale verplichtingen:
 
  • verschillende offertes
  • inzagerecht stukken (hier syndicuscontracten)
 
Gewoonlijk is voorzien dat de stukken ter inzage liggen in het kantoor van de scheidende syndicus. Hier is het aangewezen dat de bijeenroeping vermeldt dat de inzage gebeurt bij een neutrale persoon : voorzitter RvME, commissaris, jongste dagvoorzitter, ……
 
Ook :
http://blog.smartsyndic.be/qa/mandaat-van-de-syndicus/
http://blog.smartsyndic.be/qa/syndicus-2-2/
https://www.eigenaarsbond.be/2018/11/19/syndicus-zonder-vme-of-omgekeerd/
 
 
Verder:
 
Op de einddatum contract syndicus is de bank verplicht de VME-rekeningen te blokkeren tot zij de notulen van de (B)AV benoeming nieuwe syndicus ontvangt.
Soms vraagt de bank ook de syndicusovereenkomst.
Domiciliëringen en permanente opdrachten worden niet meer uitgevoerd. Verwittig de leveranciers.

 
SIEBE
Offline
#4 en #5 nescio1
Beide reacties van nescio1 zijn juridisch en wettelijk correct. Is volgens de regels.
Maar 1 opmerking : de AV moet eerst nog de huidige syndicus laten ontslaan of behouden.
Het is TS niet ( volgens zijn topic ) die zijn ontslag wil geven.
En de uitslag AV is nog niet bekend.

Indien ontslag op de AV moet TS inderdaad de wettelijke regels respecteren en de overdracht vlotjes laten plaats vinden. Het is op dat ogenblik niet zijn taak om het desgevallende vacuüm op te vangen.
Indien men niet akkoord gaat met TS als syndicus; moeten zij voor opvolging voorzien.

Indieners van het agendapunt moeten zien dat ze desnoods een vervanger of mogelijke vervanger voordragen op de AV.
nescio1
Offline
vijftien dagen (of langer), zie statuten
 
“Namen en offertes voor een nieuwe syndicus kunnen steeds op de AV nog doorgegeven worden.”
 
De wetgever heeft willen vermijden dat de mede-eigenaars in een vergadering “overvallen” worden met een plots opduikend probleem. Dit geldt nog meer voor een lasthebber die over een dergelijk punt bijgevolg geen voorafgaande instructies kon ontvangen van zijn lastgever.
 
Een AV kan enkel geldig beslissen over agendapunten die (soms nominatief) voorkomen in de bijeenroeping. Verder hoort de consultatieperiode (vijftien dagen) voor de documenten bij een agendapunt horen (waar, hoe?) gerespecteerd te worden.

 
nescio1
Offline
verkeerd

"... voordragen op de AV."