Verkiezing Rekening Commissaris

11 antwoorden [Laatste bericht]
Kristel1981
Offline

Graag had ik geweten hoe een verkiezing van de rekening commissaris moet gebeuren. Moet deze stemming schriftelijk gebeuren? Mag de rekeningcommissaris iemand zijn die lid is van de raad van mede-eigendom?

Quimmo
Offline
Kan maar hoeft niet

De stemming kan, maar hoeft niet schriftelijk te gebeuren.

Het mag een lid van de raad van mede-eigendom zijn. Sommigen vinden dit beter, anderen niet, maar wettelijk is er geen bezwaar tegen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
Art. 577-8/2.
Art. 577-8/2. Burg. Wetb. 
De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de 
rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar is,
wiens verplichtingen 
en bevoegdheden bij het 
reglement van medeeigendom worden bepaald. 
naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/blog/
Kristel1981
Offline
Dank u wel voor jullie uitleg
Dank u wel voor jullie uitleg
Lieve en Marc
Offline
Rekeningcommissaris

De rekeningcommissaris dient 'regelmatig' de bankuitreksels te controleren, liefst de originele.
Wat is hiervan de frequentie.
En hoe dat te kontroleren of dit werkelijk gebeurt?
Stel voor om te verplichten een dagboek bij te houden van deze controles samen met de stand van de rekeningen.
Er zijn ook gemakkelijke manieren om dit te doen.
Vraag een bankkaart met volmacht zonder overschrijvingsbevoegdheid en je kan vanachter je computer alle verrichtingen bekijken.
Zo kan je bv. zien of leveranciers tijdig en korrekt betaald worden, mede- eigenaars hun bijdragen tijdig betalen, enz.... enz....

Lieve en Marc
Quimmo
Offline
Pragmatisch bekijken

Vaak gebeurt het maar 1x per jaar, maar meer is beter, natuurlijk. Houd hierover een discussie tijdens uw algemene vergadering en leg het vast in het reglement van mede-eigendom.

Houd er ook rekening mee dat de huidige commissaris misschien akkoord is met een frequente en diepgaande controle, maar dat zwaardere eisen het moeilijker zullen maken om achteraf een andere commissaris te vinden wanneer het nodig zou zijn. Vraag op de vergadering eens aan de aanwezigen wat zij zelf aanvaardbaar zouden vinden moesten zij commissaris zijn.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

kat678
Offline
2 commissarissen ?
Is het toegelaten dat er 2 eigenaars worden aangesteld als commissaris, die het werk verdelen? Onze eigendom bestaat namelijk uit 12 eigenaars, waarvan 8 in de appartementen vooraan wonen en 4 eigenaars in loften achteraan. De voorbouw en achterbouw hebben elk een apparte ingang. De rekeningen worden voor betaling ter goedkeuring voorgelegd aan desbetreffende commissaris voor (eigenaar appartement)- of achterbouw (eigenaar loft).
naicwill
Offline
1 commissaris:mede-eigenaar of externe deskundige.
Een enkele commissaris van de rekeningen (hierna ook “commissaris” genoemd) wordt jaarlijks aangeduid door de Algemene Vergadering, welke eveneens jaarlijks kan beslissen of beroep wordt gedaan op een vrijwillige mede-eigenaar of een externe deskundige. Indien er geen mede-eigenaars met de vereiste kennis kandidaat zijn, kan de syndicus automatisch beroep doen op een extern kantoor. De syndicus kan nooit rekeningcommissaris zijn. In functie van de keuze zal de bezoldiging door de algemene vergadering goedgekeurd worden. Indien een rechtspersoon aangeduid wordt, zal deze een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de geldende termijn. De commissaris zal zijn mandaat niet voortijdig kunnen opzeggen, tenzij voor zwaarwichtige redenen en kan zich niet laten vertegenwoordigen. De vergadering zal tevens beslissen welke procedure er gevolgd wordt indien de commissaris in de loop van het jaar zou wegvallen.(men zou kunnen beslissen in dat geval voor de duur van het huidige jaar de-facto een extern kantoor aan te stellen, en de raad 
van mede-eigendom hiertoe mandateren).
Lees het volledige artikel:
http://www.proplan.be/sites/default/files/Taak_rekeningcommissaris.pdf
walter
Offline
boekhouding
Aan deskundige 

Geachte
De nieuwe wet op de boekhouding ( meer dan 20 kavels bergingen en garages niet inbegrepen ) verplicht de syndicus tot dubbele boekhouding ! houd deze boekhouding ook in dat er een dagboek moet bijgehouden worden ? 
Dak bij voorbaat 
Walter

walter verkest

 


 
nescio1
Offline
wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbel_boekhouden
geeft u een beknopte eerste informatie
naicwill
Offline
II. Dubbele boekhouding  4.
II. Dubbele boekhouding 
4. Om de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, dienen de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden in acht te worden genomen(8)
 Alle verrichtingen worden zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde ingeschreven in een ongesplitst dagboek of in een hulpdagboek, al dan niet gesplitst in bijzondere hulpdagboeken.Deze verrichtingen worden methodisch overgebracht naar de rekeningen waarop ze betrekking hebben(9)
 
http://www.cnc-cbn.be/files/bulletin/filename/CBN_Bulletin_63_N.pdf