verkoop op lijfrente

1 antwoord [Laatste bericht]
AG
Offline
Beste
Er is in ons gebouw een appartement verkocht op lijfrente, verkoper mag er 15 jaar blijven wonen.  Wie mag aanwezig zijn tijdens de algemene vergadering.
De koper op lijfrente of de verkoper, die nu huurder is volgens mij.
Wie heeft stemrecht?
Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden?
Mvg
Baton
Offline
de nieuwe....


De nieuwe eigenaar is lid van de vereniging.

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie
§ 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt [3 op fysieke wijze of, indien de bijeenroeping daarin voorziet, vanop afstand]3 deel aan de beraadslagingen. 

De verkoper/bewoner van het appartement is huurder en géén lid meer.

art. 3.86 §3
..........
Wanneer de eigendom van een kavel bezwaard is met een vruchtgebruik, zijn de titularissen van de zakelijke rechten hoofdelijk gehouden tot de betaling van die lasten. De syndicus deelt bij de oproep tot kapitaalinbreng aan alle betrokken partijen mee welk deel bestemd zal zijn voor het reservekapitaal.
((((((Zowel vruchtgebruiker als blote eigenaar zijn nu hoofdelijk gehouden tot het betalen van de lasten. Indien er discussie tussen beiden ontstaat, is het aan hen om het onderling te regelen.)))))

vruchtgebruik :
https://legalnews.be/verbintenissen-aansprakelijkheid/vruchtgebruik-rech...