verkoop van een perceel door VME

2 antwoorden [Laatste bericht]
Georges48
Offline

een projectontwikkelaar wil een deel van het perceel, waarop onze appartementsblok staat, aankopen om te voegen bij de percelen waarop hij een groot project plant. Hij zou het deel gebruiken als groene ruimte (35 meter diep) tussen zijn gebouw en het onze.
waarop moeten we letten?

Met welke meerderheid beslist de VME?

Jan P
Offline
onhaalbaar?

Onmiddellijk info vragen bij stedenbouw.
De bouwpromotor wil waarschijnlijk maximaal rendement halen in zijn andere project.
Mogelijks is er in de gemeente een groenindex, een percentage van minimaal groen op een perceel.
Dit kan ook van toepassing zijn op uw perceel.

Overleg ook met de mede-eigenaars die hun appartement aan die kant van het gebouw hebben. Hebben zij nadeel bij de verkoop? Het kan niet de bedoeling zijn om geld in het laadje van de VME te brengen ten koste van enkele mede-eigenaars.

Zal die groenruimte groenruimte blijven? Geen garantie! In de verkoopovereenkomst aan bouwpromotor zetten (erfdienstbaarheid) dat het groen moet blijven.

Extra aandachtspunten: banken (hypotheken, ...) moeten akkoord gaan met de verkoop. Brengt enorm veel kosten met zich mee met onzekere uitkomst. Effect op woonbonus mede-eigenaars. 

80% meerderheid tenzij vrederechter de beslissing tot verkoop vernietigt
is de verkoop in het algemeen belang?

Baton
Offline
fiscale implicaties

Goede raad van Jan P , maar ook belangrijk :

art.577-5
§ 3. De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen. Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars bestaat minstens uit een werkkapitaal en een reservekapitaal.

Fiscale implicaties ?........

ook basisakte notarieel aanpassen = wijzigen gemene delen = kosten VME !

art. 577-4 §1
De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.


Met welke meerderheid beslist de AV ?

art.577-7
2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;