Verrekening van jaarlijkse werkingsprovisies vs effectieve kosten

4 antwoorden [Laatste bericht]
g verhaegen
Offline

Een redelijk ingewikkeld juridisch verhaal dat ik tracht schematisch weer te geven zonder overdadige details.

1. Mijn zoon staat onder bewindvoering, heeft ettelijke schulden en zijn appartement wordt verkocht via biddit op 31 juli 2020.
2. De VME heeft een vordering van onbetaalde maandprovisies op werkingsmiddelen voor de jaren 2019 en 2020
3. hypothecaire schuldeisers: bank en ikzelf met een 2e rang.
4. De Vme claimt een bijzonder voorrecht op mijn hypothecaire schuldvordering voor de onbetaalde provisies 2 laatste jaren (6000Eur) geen probleem, dit is de recente wetgeving
5. MAAR : de Syndicus maakt nooit een jaarlijkse afrekening van de werkingsmiddelen.
Gevolg: einde 2017 was er een batig saldo van 20.OOO eur op de R/C werkingsmiddelen. Einde 2019 een saldo van 21.000eur.
6. De syndicus weigert ook een tussentijdse eindafrekening te maken per datum van verkoop op 31 juli.
7. Mijn mening ivm de bevoorrechte schuldvordering is dat rekening dient te worden gehouden met de eindafrekening juli2020.
8. Hoe zou deze eindafrekening er dienen uit te zien volgens mij ( ik maak even abstractie van het jaar 2020 wegens onvoldoende gegevens)
8.1 saldo werkrekening 2019= 21000eur
8.2 te verhogen met de inhouding van 6000 op mijn vordering.
8.3 het totaal van voorgaande = 27000, behorend tot ieder lid van de ME volgens  zijn duizendsten
8.4 in dit geval zou het tegoed van mijn zoon voor  ongeveer 1/9 of 3000eur in mindering dienen te worden gebracht het bruto bevoorrechte bedrag van 6000eur.
Raadsman en syndicus volharden in hun standpunt: geen jaarlijkse afrekening en geen eindafrekening
9. Conclusie : volgens mijn raadsman en mezelf zitten we nu zowat in een catch 22. Instemmen met inhouding van 6000.
Hebben we ergens een titel of mogelijkheid om nadien zelf te dagvaarden in terugbetaling ?  Normaal zou dit mijn zoon dienen te zijn, als ex-eigenaar, maar zijn bewindvoerder is ook helemaal niet meegaand, integendeel zij wenst nog de verwijlinteresten van 12% op de laattijdig gestorte provisies te betalen aan de VME.
 
Ik heb bewust abstractie gemaakt van het reservefonds omdat dit in de praktijk reeds  is geregeld en overigens blijft toebehoren aan de VME.
 
Vraag:
- kunnen wij in deze fase nog iets doen, eventueel via beslagrechter? Persoonlijk ben ik hier niet voor te vinden, omdat we dan verder verzanden in procedures en ik verder blijf wachten op de uitkering van mijn tegoed(ongeveer 100K)
- kunnen wij na regeling, zelf een vordering inleiden? ( ik ben niet de ex-eigenaar. Ik ben als “derde” wel rechtstreeks benadeeld door de VME.


Dank voor uw suggesties.
Verstuurd vanaf mijn iPad

Gilbert Verhaegen 

nescio1
Offline
klop aan de juiste deur, dus niet aan deze van een scribent
 
“…  volgens mijn raadsman …”
 
Inhuren van de gespecialiseerde vakkennis van een advocaat is en blijft een verantwoorde beslissing in uw geval.
 
Vertrouw NIET op het advies van een een anomieme, onverantwoordelijke scribent.


 
nescio1
Offline
verantwoordelijkheid notaris?
 
“… 5. MAAR : de Syndicus maakt nooit een jaarlijkse afrekening van de werkingsmiddelen.”
 
 
Rol van de CvR in uw VME?
 
 
B.W. Art. 577-11 § 2 (wetgeving versie 2018)
 
Welke documenten heeft de notaris ontvangen?
Zou hij medewerking verlenen aan een onwettig uitoefenen van zijn beroep (geen balansen) door de syndicus?
 
Doe navraag bij de notaris via uw advocaat.
Vraag eventueel uw advocaat de verkoop stil te laten leggen.
 
nescio1
Offline
ontbreken balansen
 
https://www.notaris.be/notaris/het-notariaat-in-belgie/bent-u-niet-tevreden
 
 
Ontbreken balansen.

Indien een syndicus dergelijk elementair element van zijn taakoefening verwaarloost zijn hem waarschijnlijk nog andere fouten te verwijten.


Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: Het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 

Opvolging B.I.V. :
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/procedure-biv
(# 6 : antwoord van chrisguillaume)
 
 
Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.
Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.
 
 
Illustratie:
https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers


 
Baton
Offline
dubbele boekhouding........


Vraag: kunnen wij in deze fase nog iets doen

Indien en herhaal indien , een dubbele boekhouding in de betrokken VME "verplicht" is moet de syndicus deze toepassen en dit volgens het door de Koning opgesteld minimum genormaliseerd rekeningenstelsel.  (dwingende wet art.577-8 §4    17°)

5. MAAR : de Syndicus maakt nooit een jaarlijkse afrekening van de werkingsmiddelen.

Raadsman en syndicus volharden in hun standpunt: geen jaarlijkse afrekening en geen eindafrekening

Indien u samen met uw raadsman , afstand doet " van dat dwingend recht , art.577-8 ,  dan is dit zo...... en blijft het standpunt van de tegenpartij overeind.


 

 
Vraag:
- kunnen wij in deze fase nog iets doen