Verschil inzagerecht tussen RME en gewone mede-eigenaars?

1 antwoord [Laatste bericht]
WouterVandenHove
Offline
De Raad van Mede-eigendom heeft inzage in alle documenten van de syndicus, zodat ze hun controle-taak kunnen uitoefenen. Echter hebben ook gewone  mede-eigenaars een inzage-recht in documenten op het kantoor van de syndicus.

Is er een verschil hiertussen?
Hebben leden van de Raad inzage in bepaalde documenten waar gewone mede-eigenaars geen toegang toe hebben?

Quimmo
Offline
Iedereen heeft inzagerecht

In de wet wordt bij mijn weten geen onderscheid gemaakt tussen de RvME en de andere eigenaars, wat inzagerecht betreft. Bij de taken van de syndicus staat er:

"11° het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering;"

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom