verschil raad mede eigenaars en raad mede eigendom

2 antwoorden [Laatste bericht]
Wakke
Offline
Wat zijn de verschillen in taken van een voorzitter raad mede-eigenaars en voorzitter raad mede-eigendom? Moet een voorzitter raad mede-eigenaars ook de de syndicus controleren of is dit enkel weggelegd voor een voorzitter raad mede-eigendom?
 
SCORPIOEN
Offline
Verschil tussen.......


Met de Raad van mede-eigendom bedoeld u vermoedelijk de Algemene Vergadering. Die moet inderdaad een voorzitter kiezen, de  verkozen voorziiter van die Vergadring moet een mede-eigenaar zijn  !!!!! Eens de vergadering voorbij is hij geen Voorzitter meer ( ook niet van de VME).
In de wetgeving is er nog 1 keer sprake van " de Voorzitter van de laatste Algemene Vergadering ", maar dat is voor het eventuel in ontvangst nemen van de  stukken en geschriften van een syndicus einde mandaat als er nog geen nieuwe syndicus in functie zou zijn


De Raad van Mede-eigenaars heeft geen voorzitter , gezien alle leden van die Raad gelijkwaardig zijn in het uitoefenen van het, in de eerste plaats, toezicht op het werk van de syndicus.
Als het een grote Raad van Mede-eigenaars zou zijn, kan er binnen die Raad een Voorzitter worden aangeduid, meestal als aanspreekpunt voor de leden van die raad
Binnen die raad kunnen ook personen aangeduid worden die zich bezighouden met bvb wetteksten, boekhouding, technische zaken,...

Elk van die leden zijn individueel  burgerlijk verantwoordelijk, ook als er collectief iets fout zou gaan met die Raad van Mede-eigenaars. Gezien die taak onbezoldigd is,  wordt de kosten voor een verzekering van hun burgerlijke verantwoordelijk door de VME belist/betaald

You are welcome


mvg

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8/1 (versie wetgeving 2018)

  
Herlees uw basisakte, RIO en syndicuscontract.
 
De wetgever althans kent enkel het begrip: “raad van mede-eigendom”.
 
Hij heeft binnen de RvME GEEN hiërarchie ingesteld, bijgevolg zijn alle leden individueel en hoofdelijk aansprakelijk.
 
Zij hebben allen dezelfde taken en bevoegdheden al zal, om efficiëntieredenen, best een interne taakverdeling opgemaakt worden op basis van de eigen kennis en vaardigheden van elk lid.
 
Wie gebruikelijk wordt aangesproken als “voorzitter” is dan ook slechts een “primus inter pares”.