verslag algemene vergadering / aanwezigen - stemgedrag

6 antwoorden [Laatste bericht]
tomdr
Offline
1) Moet in het verslag van de AV opgenomen worden wie aanwezig was op de AV, als stem-gerechtigde eigenaar of lasthebber? (met naam, eigendom, aandeel?)
2) Moet er in het verslag van de AV opgenomen worden hoe het stemgedrag was van de aanwezige stemgerechtigden? Stemgedrag per agenda punt per stemgerechtigde.

deskundige
Offline
Beste, 1) Antwoord op deze

Beste,

1) Antwoord op deze vraag; ja. Dit gebeurt op basis van een zgn. aanwezigheidslijst.
Het is op basis van deze lijst dat moet blijken of de vergadering al dan niet rechtsgeldig kon doorgaan, of een bepaalde eigenaar fysiek of via volmacht aanwezig was,....  Er ligt voldoende rechtspraak voor waarin de Rechter de beslissingen van een vergadering vernietigde omwille van het feit dat niet kon worden nagegaan/aangetoond wie aanwezig was, of een onverdeeldheid rechtsgeldig vertegenwoordigd was, ....

2) antwoord op vraag 2; eveneens ja.

Artikel 577-6§10 B.W. voorziet:

"De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de medeeigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden. Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat  ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers."


Mocht ik iets vergeten of foutief geformuleerd hebben, dan verzoek ik Meester Clabots mij te vervolledigen/te verbeteren, waarvoor dank.

Mvg. 

Francis
Offline
Verslag AV gelijk voorleggen en uitdelen?
Beste,
de syndicus is dus verplicht om na afloop van de AV gelijk een verslag uit te kunnen delen en te laten ondertekenen door de aanwezige mede-eigenaars?
mvg.
Marijke & Francis,
appartement 4.
Quimmo
Offline
Niet uitdelen

Hij moet de notulen klaar hebben en door de nog aanwezige mede-eigenaars laten ondertekenen. Hij moet het niet kunnen uitdelen, hij hoeft geen fotokopieermachine mee te brengen.

Het moet wel binnen de 30 dagen aan de mede-eigenaars bezorgd worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wimke
Offline
verslag algemene vergadering

Ik stel mij de vraag of de syndicus een degelijk gedetailleerd verslag kan opstellen tijdens de vergadering en al klaar heeft op het einde van de vergadering  . Is de wetgever hier niet een beetje te ver gegaan ?  Ook stel ik mij de vraag dat wanneer de algemene vergadering bvb de rekeningen van het voorbije boekjaar heeft goedgekeurd de syndicus dan nog vier maanden dient te wachten vooralleer hij de definitieve afrekeningen naar de betrokken mede-eigenaars zendt want de vroegere termijn van drie maanden om naar een rechtbank te stappen om een beslissing van de algemene vergadering aan te vechten bedraagt nu vier maanden ? Werkt dit niet eerder remmend dan continu ?


 

Willy Govaers
tomdr
Offline
gedetailleerd verslag ...
art 577-6 §10 "De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden"  
Naar mijn bescheiden mening moet er zeker geen gedetailleerd verslag opgemaakt worden op de AV zelf, maar moet enkel (punt per punt) de resultaten van de stemming genotuleerd worden. Ik vind trouwens nergens een verplichting tot het opstellen van een gedetailleerd verslag. Ook niet nadien. Enkel een correct overzicht van wat er ter stemming op de dagorde stond moet in het verslag komen, veronderstel ik.
tom

Quimmo
Offline
Klopt inderdaad

Het gaat inderdaad om de notulen, niet om een uitgebreid verslag. Het uitgebreide verslag is niet meer nodig.

Maar waarom zou de syndicus 4 maand moeten wachten om de definitieve rekeningen op te sturen? Het is toch niet omdat de rekeningen verstuurd zijn dat een mede-eigenaar ze niet meer kan aanvechten?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom