Verslag algemne vergadering

1 antwoord [Laatste bericht]
excelsior
Offline
Geachte,

Op 2 november l.l. werd de jaarlijkse statutaire vergadering gehoudden plus een bijzondere alegemne vergadering.
Nu ruim 5 weken later en na 2 maal schrifetlijke navraag te heben gedaan  bij de syndicus, hebben de mede-eigenaars nog altijd geen verslag van deze vergaderingen ontvangen.
We kunnen we als mede-eigenaars nog verder ondernemen om de syndicus te verplichten ons zo spoedig mogelijk het verslag van deze vergaderingen te bezorgen ?

Met dank bij voorbaat voor uw gewaardeerde medewerking.
Guldensporen
Offline
Beste, De syndicus is
Beste,

De syndicus is voortaan verplicht om de notulen van de algemene vergadering binnen de dertig dagen na de algemene vergadering over te maken aan alle mede-eigenaars.
Wat indien de syndicus de termijn van dertig dagen niet naleeft? Er is geen wettelijke sanctie voorzien. Wel worden de eigenaars wettelijk verplicht om - bij gebrek aan tijdige ontvangst van de notulen -  de syndicus hiervoor schriftelijk in gebreke te stellen. De eigenaars moeten er voortaan dus op toezien dat zij tijdig de notulen ontvangen. Zij hebben hier uiteraard ook belang bij aangezien de nieuwe termijn van vier maanden om een beslissing aan te vechten bij de vrederechter niet verlengd wordt als de notulen nog niet ontvangen zijn.

Vriendelijke groeten,