verslag AV en huurders

2 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline
Een huurder vraagt inzag3 in de laatste verslagen van de AV.
moet ik als syndicus hem sat bezorgen?
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-10 § 3

NEEN, de AV is een besloten vergadering enkel toegankelijk voor mede-eigenaars.
 
De verspreiding van de verslagen/notulen mag dan ook enkel gebeuren naar de mede-eigenaars toe.
 
Wel kan hij als ”belanghebbende” inzage vragen in het ”register van de beslissingen”.
 
Quimmo
Offline
Uit de wet

Letterlijk: "De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.
Dit register kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden."

Als syndicus moet u de huurders wel aangetekend informeren over de voor hen relevante beslissingen.

"Iedere bepaling van het reglement van orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn. Zij kunnen worden tegengeworpen aan eenieder die houder is van een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend goed in mede-eigendom en wel onder de volgende voorwaarden:
1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor het verlenen van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht door de verlener wordt gedaan op het tijdstip van de verlening van het recht, van het bestaan van het reglement van orde en van het register bedoeld in § 3, of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief; de verlener is aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars en de houder van het zakelijk of persoonlijk recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving;
2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen, na het verlenen van het persoonlijk recht of na het ontstaan van het zakelijk recht, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief.
Die kennisgeving hoeft niet te worden gedaan aan degenen die in de algemene vergadering stemrecht hebben."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom