verslag comm rek / goedkeuring jaarverslag/ ondertekenen notulen verslag AV

Geen reacties
reffy
Offline
dient het jaarverslag van de comm vd rek voorafgaand  
aan de jaarlijkse AV aan de eigenaars bezorgd te worden?

is wel zo handig om thuis eerst alles te kunnen overlopen

---
vroeger stond er op de dagorde AV steeds goedkeuring verslag 
(van het vorige 
Jaar), vanaf 2012 staat er overlopen verslag. Is dit correct?
------

ondertekent met de notulen voor akkoord of voor kennisneming (staat 
ook niet in de nieuwe wettekst gespecifieerd)
Als men als lid van de AV niet akkoord is met de formulering/inhoud 
van de notulen en u maakt bezwaar, maar de voorzitter en secretaris 
tekenen toch de ongewijzigde notulen, wat dan?

Vrederechter? Hoe kan men bewijzen dat men niet akkoord was?