Verslag versus notulen!?

4 antwoorden [Laatste bericht]
ALIBI
Offline
- In de wettekst wordt gewag gemaakt van "notulen" en niet van een "verslag".
- Bij de aanvang van de AV wordt een secretaris aangeduid (meestal de syndicus?).
- Tijdens de AV noteert de syndicus de notulen, die hij op het einde van de AV ter goedkeuring laat ondertekenen door o.a. de Voorzitter en de nog aanwezige leden van
de AV.
- Later noteert de syndicus de notulen in een register.

VRAAG:
- Is er een wezenlijk onderscheid tussen de notulen en het verslag en de auteurs ervan?
- Wàt als de secretaris niet de syndicus is?
 Zijn er dan twee onderscheiden documenten?

Quid?
ALIBI
Quimmo
Offline
Er is geen verslag meer

Het enige document waarvan nog sprake is in de wet, zijn de notulen. Een verslag met een weergave van de discussies van de vergadering wordt in principe niet meer gemaakt. Het staat natuurlijk nog steeds vrij om dit toch op te maken maar het dient tot weinig gezien het geen wettelijke bewijskracht heeft, daardoor heeft het dan ook nog weinig nut.

Als de secretaris niet de syndicus is, stelt de syndicus de notulen op en ondertekent de secretaris mee op het einde van de AV.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

ALIBI
Offline
Géén verslag meer? Alléén nog
Géén verslag meer?
Alléén nog "notulen"?

En de syndicus stelt de de notulen op?
Welke is dan nog de taak van de "secretaris" in een AV?
ALIBI
Quimmo
Offline
Syndicus=notaris

De syndicus vervult vaak de rol van secretaris. Zie ook http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom