Verzoek aan syndicus voor schrift lijk AV

3 antwoorden [Laatste bericht]
etdh
Offline
Beste, Door Corona zijn fysieke vergaderingen niet mogelijk. Bij de syndicus is (nadat er al geen AV was vorig jaar in maart) nu door de Raad aangedrongen op een schriftelijk AV zoals wettelijk mogelijk. De syndicus heeft ook nog steeds niet de rekeningen van het boekjaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan de rekeningcommissaris, en we zijn half maart. Wat is de wettelijke deadline om die rekeningen voor te leggen en de periode waarop de syndicus gevolg moet geven die AV te organiseren? (De 14 daagse periode voor de AV is ts 1 en 15 maart) Met dank voor een reactie. etdh
nescio1
Offline
coronaperiode verandert eigenlijk niets
 
 
Twee mogelijkheden:
 
  • U richt uw vraag aan de syndicus en hij richt ze gewoonzeg in, vermits hij het initiatiefrecht heeft inzake (B)AV.
 
  • Hij gaat niet in op uw vraag dan handelt u volgens:
  B.W. Art. 577-6 § 2
  (voorwaarde: > 20 %)


Formuleer uw agendapunten zorgvuldig en vraag ze letterlijk over te nemen in de bijeenroeping en erover te laten stemmen.
 
 
dmeerpa
Offline
Net door Corona, krijgt de

Net door Corona, krijgt de syndicus de mogelijkheid de AV uit te stellen.

https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/mogelijkheid-tot-uitstel-algemene-vergaderingen-en-versoepelde-schriftelijke-besluitvorming-verlengd

Voor de jaarrekeningen, mag hij 1 jaar - 1 dag wachten.

Hij dient dan verder te werken op basis van de werkingskosten zoals voorzien in het vorige boekjaar.

Wat wij als raad hebben overlegd met de syndicus was dat de beste keuze was om de jaarrekeningen schriftelijk te laten goedkeuren. Er werd ook een video opgenomen waar de syndicus de jaarrekeningen heeft overlopen met de nodige toelichtingen zoals hij zou doen op een fysieke AV.

De werkingskosten voor 2021 hebben we niet laten goedkeuren, want mochten die niet goedgekeurd worden (bevoorbeeld te weining ja stemmen, onvoldoende deelnemers aan de stemming, ...), dan kunnen er geen provisie opgevraagd worden omdat er geen akkoord is en komt de werking van de VME in het gedrang.

Wenst men toch een schriftelijke AV, dan dien je een buitengewone AV te eisen (met meerdere eigenaars die samen meer dan 20% van aandelen bezitten).

 

nescio1
Offline
de wetgever is/was vooruitziend

 
“De werkingskosten voor 2021 hebben we niet laten goedkeuren, want mochten die niet goedgekeurd worden (bevoorbeeld te weining ja stemmen, onvoldoende deelnemers aan de stemming, ...), dan kunnen er geen provisie opgevraagd worden omdat er geen akkoord is en komt de werking van de VME in het gedrang.”
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020040903&table_name=wet
Daarin: Art. 2
 
“… zijn bevoegdheden uit overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de op die vergadering goedgekeurde begroting. “