Verzoek tot houden van een algemene vergadering

1 antwoord [Laatste bericht]
Wibubo
Offline
Gelet op Art. 577-6. §2, 2de alinea van de Wet van 2 juni 2010, heb ik als mede-eigenaar, met meer dan 1/5de van de aandelen in gemeenschappelijke delen in bezit, via aangetekende brief aan de syndicus een verzoek ingediend tot het houden van een AV.
 
Samen met dit verzoek heb ik ook de van mijnentwege te behandelen agendapunten meegedeeld.
Als eerste agendapunt staat de nietigverklaring van de beslissingen van de vorige AV, met als reden de inbreuken op meerdere artikels uit hoger vernoemde wet.
 
De syndicus heeft bevestigd dat de nodige stappen zullen worden ondernomen om een nieuwe AV vast te leggen. Echter wat betreft de nietigverklaring van de vorige AV wil de syndicus vooraf weten welke inbreuken er zouden gebeurd zijn.
 
Ik ga geen slapende honden wakker maken en ben niet van plan die inbreuken nu al aan de syndicus door te geven, zodat alsnog bepaalde inbreuken kunnen ongedaan gemaakt worden door ontbrekende documenten toe te voegen, aanpassingen en wijzigingen aan te brengen aan de vorige AV, al dan niet in samenspraak met andere mede-eigenaars. Ik leg mijn agendapunt in detail uit tijdens de volgende AV.
 
Hoger vernoemd artikel vermeldt immers niet dat op voorhand door de mede-eigenaar(s) uitleg moet gegeven worden op de schriftelijke voorstellen.
 
Deelt u mijn mening?
Vriendelijke groeten
Wibubo
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte U bent niet verplicht
Geachte

U bent niet verplicht uw standpunten verder te duiden of te gronden.

Weet wel dat u, in geval van blijvende discussie en daarop volgende procedure, bezig bent met de opbouw van een dossier; het zou - afhankelijk van waarover het gaat - van kwade trouw kunnen doen blijken indien u opzettelijk de tegenpartij van informatie verstoken hield.

Bovendien zou men zich op de AV kunnen beperken tot het strikt behandelen van de door u aangehaalde punten, alles wat u nieuw aanhaalt, zou men - bij wege van stiptheidsactie - kunnen counteren. Zie ook dat u uzelf daar niet voor het blok zet (letterlijk).

Tenslotte komt het alleszins niet aan de syndicus toe om te oordelen over de opportuniteit van uw verzoek.Het is alleszins niet zo dat deze op basis van de aangehaalde punten mag oordelen of het nuttig is om een AV te organiseren of niet.


Vriendelijke groeten,
Astrid CLABOTS


___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom