VME EN DE WETGEVING

6 antwoorden [Laatste bericht]
SIEBE
Offline
Kan mij iemand duidelijk juridisch uitleggen welke rangorde er heerst in een VME tegenover de officiële wetgeving ?

Rangorde wetgevingen :

BASISAKTE
RIO
AV
B.W.
EUROPESE WETGEVING
APPARTEMENTSWETGEVING

Het is een alle gaartje van wetgevingen. De ene beschouwt het ene als doorslaggevend, de andere het andere.

Wat is de juiste volgorde en doorslaggevendst ?
Lees op andere fora ook steeds tegenstellende versies.

Voor alle mede-eigenaars zou het verhelderend zijn hoe zich te gedragen en zich te schikken naar welke regelgeving.
Persoonlijk vind ik het RIO een schimmige instelling : politionele macht en rechtspraak in eigen kring ( democratie ? ). Boete oplegging en straffen ? Of het juridisch of voor de recvhtbank allemaal steek houdt ??

Graag een gegrond en voor iedereen een klaar antwoord. Kan veel opheldering brengen 
in de problemen in een VME en talloze nutteloze disputen.

Dank bij voorbaat.
SIEBE
Offline
Bijvoeging #1
Moeten basisakten/statuten - ver - aankoopakten niet geschoeid zijn op de nieuwste wetgevingen.
De oudere basisakten aanpassen aan de nieuwe dwingende wetgevingen ?

Zie steeds veel verwijzingen : herlees uw basisakte maar wat met die wetgevingen ?

Het kan toch niet zijn dat oudere basisakten bepalingen bevatten niet strijdig zijn met de huidige nieuwe wetgevingen ? Zo kan men immers nooit een rechte lijn trekken.
Een contract, akte moet toch steeds volgens de wetgeving zijn ?

Zoals de basisakte die vermeldt dat de gemeenschappelijke kosten evenredig verdeeld worden in gelijke delen. Daar waar de wetgeving dit verbiedt.
nescio1
Offline
een ezel stoot zich geen tweede maal aan dezelfde steen

“Het kan toch niet zijn dat oudere basisakten bepalingen bevatten niet strijdig zijn met de huidige nieuwe wetgevingen ?” 
 
De wetgever heeft een kater overgehouden aan de wetswijziging appartementsmede-eigendom 2010 en de daarin vervatte verplichting tot coördinatie:
 
B.W. Art. 577-14 § 1 (wetgeving versie 2010)
 
Zelfs na verlengingen van de eindtermijn waren veel VME’s nog niet in orde met de verplichting tot coördinatie.

 
Daarom heeft de wetgever appartementsmede-eigendom 2018 het reglement van mede-eigendom “uitgekleed”, het RIO ingevoerd en de syndicus een (beperkte) volmacht gegeven om te kunnen reageren bij wetsveranderingen.
 
B.W. Art. 577-4 § 2
 
Samen met:
 
B.W. Art. 577-14
 
kan dit toelaten dat de basisdocumenten van de VME voldoende actueel blijven.
 

 
 
 
nescio1
Offline
boete = psychologie

http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/verzoening-vrederechter
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/reglement-van-orde-invoering-boete# 1

Een rechter zal uiteindelijk slechts geringe boetebedragen aanvaarden.
 
Uiteindelijk kan de betekenis ervan enkel in liggen dat de meerderheid van de mede-eigenaars zich erover uitspreekt dat: u bent stout geweest.
 
 
SIEBE
Offline
@ Nescio1
Nescio1, kunt u mij zeggen in welke volgorde ( belangrijkste en doorslaggevende eerst ) van de wetgevingen welke bepalend is in geval discussies en toepassing wetgevingen. Toepasbaar in een VME.

Want bij iedere topic op Quimmo en andere fora ontdekt men steeds verschillende ( tegengestelde ) meningen en waarheden.

BASISAKTE/STATUTEN
RIO
AV
B.W.
EUROPESE WETGEVING
ERVM
APPARTEMENTSWETGEVING

Zou toch belangrijk zijn voor syndici en eigenaars naar welke wetgeving men zich moet aanpassen en richten.
Ondervind veel problemen hieromtrent in de werkelijkheid, werkvloer en in VME's.

Ieders gedacht of wet waarlangs men gelijk wil halen is voor hen de belangrijkste. MAAR de juridische en de rechtspraak moet toch zijn hiërarchie hebben.

Dank u. 
nescio1
Offline
poging tot antwoord
SIEBE
Offline
#5
Bedankt Nescio1

Dat is hetgeen ik zocht en is zeker geen pogingtot antwoord; maar voor een goede lezer wel van belang.

Dank u