VME rekening

5 antwoorden [Laatste bericht]
Ed
Offline

Mag een nieuwe aangestelde syndicus de oude VME rekeningen blijven gebruiken?

nescio1
Offline
olifant in de porceleinkast
Een andere vraag is of de bank u daadwerkelijk wil aanvaarden als de nieuwe volmachthebber. 
Maak met  de bank duidelijke afspraken over het schrappen van eventueel nog bestaande volmachten, permanente opdrachten, domiciliëringen, het tijdelijk bevriezen van de rekening, datum en uur van overdracht en natuurlijk het over te dragen saldo.
Erikske
Offline
Geen probleem
Dit is normaal geen probleem. Wij hebben dit ook gedaan. Je moet bij de overdracht een uittreksel uit de (B)AV voorleggen als bewijs wie de nieuw syndicus is. En je moet er zijn met 2 mede-eigenaars en de syndicus (en eventueel de mensen die een volmacht op de rekening krijgen)
SCORPIOEN
Offline
Mag een nieuwe aangestelde syndicus de oude VME rekeningen blijv


de bankrekening is niet het eigendom van de syndicus maar wel van de VME, en het is de VME die beslist of de bankrekening al dan niet behouden blijft.

Veel belangrijker is te controleren of die bestaande bankrekening wel op naam staat van de VME t.t.z. of de benaming en adres overeenstemmen met de inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

De bediende van een bank beweerde zelfs datr die syndicus geen volmacht moet hebben ( enkel specimen handtekening) omdat hij bij wet de enige vertegenwoordiger is van die VME ! Omdat de syndicus een RP is vroeg ik me aaaan te tonen welke fysieke persoon daartoe door hen werd gedelegeerd. Daarop kreeg ik geen antwoord van de " bediende van een bank "

Van de syndicus evenmin.


mvg

hejacobs
Offline
volmachten op rekening vme
moet er op de av niet gestemd worden wie allemaal een volmacht mag hebben op rekeningen van de vme?
zo ja, is dit dan met 4/5 van de stemmen?
nescio1
Offline
Alleen de syndicus heeft handtekeningsbevoegdheid
 
over de VME-rekeningen en beslist over welke onder zijn personeelsleden hij, conform de GDPR-regels, eventueel een volmacht geeft.
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/volmacht-financiele-rekening
 
Ook:
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/bankrekening-volmacht-inzage