Volmacht AV aan niet-eigenaar?

7 antwoorden [Laatste bericht]
excelsior
Offline

IK heb een vraag ivm het bijwonen van de algemne vergadering van mede-eigenaars.
Mag een huurder de algemene vergadering bijwonen met een volmacht van zijn verhuurder ?
Ofr mag een eigenaar verhuurder enkel een volmacht ge ven aan een andere mede-eigenaar ?

Quimmo
Offline
Dat kan

De wet op de mede-eigendom zegt "Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering."

U kunt uw volmacht dus aan uw huurder geven, maar u moet wel even inschatten of uw belangen dezelfde zijn. Een huurder kan voor een overbodige verfraaiing stemmen en u betaalt de rekening.

Nu, de nieuwe wet die ingaat vanaf woensdag (1/9) verplicht u enerzijds van de naam van de lasthebber op de volmacht te vermelden, maar laat u ook toe een specifieke volmacht te geven. Met andere woorden, u vermeldt op de volmacht wat hij moet stemmen op welk punt.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

carolus
Offline
Aanvullende vraag
Kan een eigenaar die meerdere eigendommen bezit in een woonblok
een volmacht geven voor een bepaald deel van zijn eigendom en dan voor de andere delen zelf deelnemen aan de vergadering?
Wat als syndicus dat niet toelaat ?
Quimmo
Offline
Is niet expliciet uitgesloten

In de wet vind ik er in elk geval niets over terug. Tenzij vroegere rechtspraak het tegendeel zou aantonen, lijkt het dus te kunnen.

Het is wel belangrijk rekening te houden met 2 belangrijke beperkingen die de wet oplegt, om te vermijden dat één enkele eigenaar te zwaar weegt op de beslissingen:

1. Een lasthebber mag niet meer dan 3 volmachten aanvaarden indien dit zijn totaal aantal stemmen op meer dan 10% zou brengen. Dit is misschien de reden dat u uw volmachten wil verdelen?

Indien een eigenaar te veel volmachten zou aanvaarden, lijkt de tendens in de richting te gaan dat alle volmachten van deze lasthebber dan zouden vervallen.

Maar belangrijker is artikel 577-6 §7, volgens mij:

2. "Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken."

De wet zegt niets expliciet over een situatie waar de stemmen als volmachten verdeeld zitten over meerdere lasthebbers. Maar volgens de geest van de wet zou er in elk geval rekening gehouden moeten worden met deze bepaling, waar de som van al uw stemmen niet meer mag zijn dan de stemmen van de andere eigenaars samen.

De syndicus zou mijns inziens dus het nodige moeten doen om hier een controle over te voeren, om problemen achteraf te voorkomen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

carolus
Offline
Dank voor uw antwoord. De
Dank voor uw antwoord.

De achterliggende gedachte bij deze vraag was ook, om op deze manier enkele
getuigen mee te laten deelnemen aan de algemene vergadering.
Deze getuigen kunnen nodig zijn bij een mogelijk juridisch geschil dat over de toepassing van de wet op RvMe  +20 gebouwen zou kunnen gaan.
 
Er zal geen beperking in aanmerking kunnen genomen worden max 3 (met minder dan 10%) en de som is kleiner dan 10% van het geheel.

Mijn vermoeden is dat de het weigeren van deze volmachten ingegeven is door de beperking van het stemopname systeem dat de syndicus wentst te gebruiken.
Een eigenaar kan maar alleen (laten) stemmen voor de som van zijn qoutiteiten in zijn systeem en pottenkijkers zijn niet gewenst.
Lieve en Marc
Offline
Volmachten
Ik ben via een notariële akte beheerder van een appartement.
Vraag: hoeveel volmachten mag ik bijkomend nog hebben?
Lieve en Marc
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 ยง 7
Blijkbaar is het enige onderscheid tussen een gewone en een notariële volmacht dat de notariële volmacht voor een langere termijn, in de volmacht bepaald, kan gelden.
I. Scalbert
Offline
Of nu bij de wet bepaald of niet...
Hier werden volmachten tijdens de A.G. doorgegeven aan andere die geen hadden. Namen doorschrapt tijdens de vergadering. Hadden ze dat hier niet gedaan lag de syndicus buiten. De wet werd aangepast maar.....  En dit werd dan nog eens gedaan tussen twee leden van de RvB.