Volmacht raad van mede-eigendom

1 antwoord [Laatste bericht]
lebragard
Offline

Syndicus-makelaar doet het voorstel :  om op de volgende AV , de raad van mede-eigendom volmacht te laten geven via stemming , om een voorontwerp , reglement van orde , goed te keuren ! De AV zou anders te lang duren en al dat geplaver ect....

Kan/mag dit ? Is dit niet strijdig met de wet ? Is dit niet enkel en alleen de bevoegdheid van de AV om een reglement van orde al dat niet goed te keuren met een vereiste stemming en meerderheid ? 
 

nescio1
Offline
AV beslist souverein (binnen het wettelijk en reglementair kader

B.W. Art. 577-8/1
 
……, behoudens de bij de wet aan de syndicus en de Algemene Vergaderring toegekende bevoegdheden.
 
 
Op zichzelf is er geen beletsel om om het even welk comité de opdracht te geven een ontwerp van tekst op te maken.
 
Zoals u zelf suggereert is het alleen aan de AV om zich over de uiteindelijke tekst uit te spreken.
 
Suggestie : gebruik de methode Quimmo (private zone gebouw voor uitwisseling ontwerpteksten)