Volmachten

3 antwoorden [Laatste bericht]
louisbos
Offline

Beste,
De bouwheer heeft nog 4 onverkochte appartementen. Mijn vraag is nu: Is dit nu één vlmacht of zijn dat 4 volmachten op de algemene vergadering. Alvast bedankt voor de info. 

Guldensporen
Offline
Beste, IMHO impliceert dit
Beste,

IMHO impliceert dit één volmacht weliswaar voor het totaal aandelen van de vier appartementen.
Quimmo
Offline
Kan beide opties proberen

In de nieuwe wet op de mede-eigendom zegt artikel 577-6 §7: "Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering. De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber." Strikt taalkundig bekeken gaat het hier dus over 1 volmacht die persoonsgebonden en niet kavelgebonden is.

Anderzijds is het een grijze zone die stof voor veel discussies is. Zo zijn er ook experten die toch de stelling verdedigen dat er een volmacht per kavel gegeven kan worden.

In geval dat het eigendomsrecht van een kavel verdeeld is kan men ook op een andere manier meerdere volmachtdragers aanduiden. Zo zegt art 577-6 §1" In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel ...  de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn.". Zo kan je in een gezin bijvoorbeeld de man aanduiden als lasthebber voor het appartement en de vrouw voor de garage en kunnen beiden ook een aparte volmacht aan verschillende personen geven. In een geval van een firma zal dit waarschijnlijk moeilijker zijn. Maar hoe dan ook, of het nu om 1 volmacht of om 4 volmachten gaat, uiteindelijk zal het totaal aantal stemmen van de bouwheer toch vertegenwoordigd zijn, tenzij dit groter is dan het totaal aantal stemmen van de andere aanwezigen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

deskundige
Offline
Beste, Ik verdedig eerder de
Beste, Ik verdedig eerder de stelling dat er per kavel een volmacht moet worden gegeven. De bepaling binnen de wet kan m.i. ook als volgt worden opgevat: "iedere mede-eigenaar VAN EEN KAVEL kan zich laten vertegenwoordigen [...]". Overigens is het ook zo dat een eigenaar van bijvoorbeeld 4 kavels misschien wil dat een bepaalde beslissing voor kavel 1 en 2 een ja stem krijgt en dezelfde beslissing voor kavels 3 en 4 bijvoorbeeld een neen stem. Met één volmacht wordt dit moeilijk. Hij is tot slot ook niet verplicht om voor alle kavels een en dezelfde volmachtdrager aan te duiden. Het kan perfect dat hij voor elke kavel een andere lasthebber aanduidt. In dat geval volstaat één volmacht ook weer niet.