Volmachten

12 antwoorden [Laatste bericht]
braw
Offline

Beste
Vandaag een volmacht toegekregen voor de Alg.Vergadering waarop de vrouw van de syndicus wordt aangeduidt om de volmacht te dragen.
Mag dit? Of moet die eigenaar toch iemand anders aanduiden? 
Dank u voor je antwoord.

braw
Offline
volmachten
Sorry maar belangrijk natuurlijk:
Syndicus is een mede-eigenaar
Mvg
 
Quimmo
Offline
Wie?

En wie heeft haar de volmacht gegeven? De syndicus?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
voorwaarden volmacht
zondag 13 februari 2011 - (pv) - Aan welke voorwaarden moet een volmacht voor het bijwonen van een algemene vergadering beantwoorden? 
In principe zijn er geen vormelijkheden opgelegd waaraan een volmachtdocument zou moeten voldoen:
voor zover de mandant een stemhoudende mede-eigenaar is, (en als zodanig voorkomt op de aanwezigheidslijst), en dus gerechtigd is volmacht te geven
voor zover op de volmacht vermeld staat wat er het voorwerp van is, in casu de betreffende algemene vergadering met vermelding van gebouw of vereniging, plaats en datum (slechts voor één vergadering: zie Artikel 577-6, § 7, 3°lid B.W.)
voor zover op de volmacht de naam de lasthebber door de mandant zelf werd ingevuld, waardoor de volmacht niet kan overgedragen worden (zie Artikel 577-6, § 7, 2°lid B.W.)
en voor zover de volmacht gedateerd en genaamtekend is door de mandant, is de volmacht geldig.
Tenzij...
Tenzij het reglement van mede-eigendom specifieke vormelijkheden zou opleggen, die uiteraard tegenstelbaar zijn aan elke mede-eigenaar.
Dergelijke bijkomende geldigheidsvoorwaarde zouden kunnen zijn de vermelding of de volmacht algemeen is, dan wel enkele punten van de dagorde betreft, met vermelding van het stemgedrag.
http://www.6minutes.be/Artikel.aspx?ArtikelID=21245&RubriekID=9
braw
Offline
volmacht
aan Quimmo: de volmacht werd gegeven door een eigenaar app.van 3B aan de vrouw van de syndicus die eigenaar is met zijn vrouw van app. 1B
Syndicus is ook zelf dus ook mede-eigenaar.
Aan Naicwill: ik lees uit uw samenvatting dat het OK is (?)
Mandant is een stemhoudende mede-eigenaar (app 3B)
en de volmacht is gedateerd en getekend
Mvg, Braw
naicwill
Offline
"voor zover op de volmacht de
"voor zover op de volmacht de naam de lasthebber door de mandant zelf werd ingevuld, waardoor de volmacht niet kan overgedragen worden (zie Artikel 577-6, § 7, 2°lid B.W.)"

als een eigenaar app.van 3B  zelf de naam van de vrouw van de syndicus heeft ingevuld
en ook andere voorwaarden zijn vervuld is volgens mij ok.
naicwill
Offline
Echtgenote syndicus die mede-eigenaar is
walter
Offline
volmacht

walter
Graag had ik de mening van de advokaten en deskundige Leyseele op deze site gekregen over vlgd vraag .
Mag iemand die een mede-eigendom bewoont met vruchtgebruik die dus zelf door eigenaar's met volmacht aanwezig is in de algemene vergadering ook mede-eigenaars met volmacht vertegenwoordigen ?.
Alvast bedankt voor het antwoord 
Walter 

walter verkest

 


 
Quimmo
Offline
Grijze zone

@braw: volgens de letter van de wet lijkt dit me OK. Volgens de geest is een grijze zone, want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de syndicus via zijn vrouw toch een volmacht krijgt. En het was net de bedoeling van de wetgever om de macht van de syndicus wat in te perken.

Natuurlijk kan je zo blijven argumenteren. Wat als de eigenaar van 3B een volmacht geeft aan een goede vriend van de syndicus, enz. Uiteindelijk is het onmogelijk om alle achterpoortjes te sluiten.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Quimmo
Offline
@walter

Waarom twijfel je daaraan? Iedereen mag toch een eigenaar met volmacht vertegenwoordigen, zelfs iemand die totaal niets met de VME te maken heeft.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Francoise.Jeanmarie
Offline
Volmacht voor AV
Vraagje :
Moet de echtgenoot die verhinderd is om de AV bij te wonen, zijn echtgenote volmacht geven?  Beiden zijn eigenaar van het kavel.
 
naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/echtg
naicwill
Offline
Hoe zit het met gehuwden of koppels?
Geldt dit ook voor hen? Ja! Veel echtgenoten of samenwonenden zijn immers samen eigenaar van hun appartement en dan geldt deze regeling ook voor hen.

Let op! Dit geldt enkel als ze effectief beiden e­igenaar zijn van het appartement. Het is uiteraard ook mogelijk dat het appartement op naam van één van beiden staat en dan is hij/zij logischerwijs als enige eigenaar aanwezig op de vergadering.

Tip. De syndicus moet dus navragen hoe de vork precies in de steel zit en op wiens naam het appartement staat. Wijzigt er iets aan deze situatie, dan moeten de mede-eigenaars de syndicus daarvan op de hoogte brengen.

Één van beiden aanduiden als ‘lasthebber’. De partners moeten dus laten weten wie van hen beiden de lasthebber zal zijn. Zolang dit niet gebeurd is, mag geen van beiden aanwezig zijn. Als syndicus kunt u hierop uiteraard het best inspelen door hen vóór de komende vergadering te vragen om een lasthebber aan te duiden. Het is voldoende dat ze schriftelijk (via e-mail of per post) verklaren dat één van beiden de lasthebber is.

Mag ook de andere aanwezig zijn? In principe niet. De partners duiden één lasthebber aan en enkel die mag aanwezig zijn en stemmen op de algemene vergadering.

Tip 1. De algemene vergadering kan wel beslissen dat ook de andere partner op de vergadering aanwezig kan zijn, zonder dat deze mag deel­nemen aan de stemming. Dit moet dan wel expliciet beslist worden.

Tip 2. Kan de ene partner zelf niet aanwezig zijn, dan kan hij zijn partner voor die vergadering aanduiden als lasthebber om aan de vergadering deel te nemen en te stemmen.

Partners die samen een appartement bezitten, moeten voortaan bepalen wie van beiden de zgn. lasthebber is. Doen ze dit niet, dan mag volgens de nieuwe Wet op de mede-eigendom immers geen van beiden meer deelnemen aan of stemmen op de algemene vergadering.
http://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___algemene_vergadering/koppels_voortaan_niet_meer_allebei_op_de_vergadering_/VLTAVGAR_EU150607/65/search?&t=234&k=2133