Volmachten

7 antwoorden [Laatste bericht]
RenaatVG
Offline
Ik ben lid van de RME van een gebouw van 27 kavels. Er zijn veel niét inwonende eigenaars, zij wonen verspreid in Vlaanderen en kennen elkaar nauwelijks. .
Voorafgaand aan elke algemene vergadering stuur ik een brief naar de eigenaars met het verzoek om, als ze niet aanwezig kunnen zijn, mij een ingevulde en ondertekende volmacht te zenden waarop ze aanduiden welke commentaar ze hebben en hoe ze willen dat de volmacht houder stemt over de diverse punten van de agenda. Ik vraag hun echter de naam van de gevolmachtigde niét in te vullen. Op de vergadering zelf deel ik dan de volmachten uit aan aanwezige mede-eigenaars. Deze schrijft dan zijn naam op  de volmacht als volmacht houder. Ik doe dit zo om te vermijden dat de eigenaars alle volmachten op mijn naam zouden zetten zodat ik er eventueel méér zou hebben dan de 3 die de wet toelaat.
De syndicus zegt nu dat dit niet wettig is omdat er 2  verschillende geschriften op de volmacht staan.
Is dit zo? Is daar wetgeving over?

RenaatVG

SIEBE
Offline
VOLMACHTEN
Renaat,
Is volledig onwettig. Ten eerste van uzelf om volmachten te ronselen en nadien laten invullen op de A.V. Iedere M.E. kan dit achteraf aanklagen en de A.V. ongeldig laten verklaren. U schrijft het ook zelf  : de meesten kennen elkaar niet; hoe dan uw volmacht toevertrouwen aan een onbekende. Bovendien moeten de volmachten bij ondertekening aanwezigheidslijst afgegeven worden. Hoe kan de gevolmachtigde dan nog weten hoe te stemmen voor de ene en de andere  ( kopie maken op voorhand )?
Indien men niet aanwezig wil zijn en zelf geen volmacht wil geven; hetzij zo. Is een teken van desinteresse en laat de boel maar draaien, zoalng ik mijn huur maar ontvang.
En zoals Ronald altijd zegt : de VME krijgt de beheerders en resultaten die ze zelf heeft gekozen.
ronald de wilde
Offline
en....
En "Ronald" voegt daaraan nog toe:
als het zo structureel ligt (die aanwezigheid en nodig aantal aandelen), voorzie dan alvast (intern) gewoon een aanvullende AV op die gewone, waarbij het aantal aanwezigen en aandelen geen rol meer spelen om tot beslissingen te komen.

Maar ga dus zelf niet in de fout.
RenaatVG
Offline
Volmachten

Bedankt Siebe en Ronald voor de terechtwijzing.

Ik had de naïeve gedachte dat, als de volmachtgever op de volmacht uitvoerig te kennen heeft gegeven wat zijn houding is tegenover de agendapunten en hoe hij wenst te stemmen, dat gelijk welke gevolmachtigde zich daarnaar diende te gedragen en dat de volmachtgever de gevolmachtigde niet hoefde te kennen. Als de volmachtgever zelf een naam invult is het probleem dat Siebe schetst toch hetzelfde (weten en onthouden hoe hij moet stemmen). We hebben een eigenaar die in Canada woont. Hoe moet die iemand vinden die met zekerheid naar de vergadering gaat en met zekerheid nog geen drie volmachten heeft.

Hebben jullie enige referentie naar wetgeving hieromtrent, dan kan ik die voorleggen aan de mede-eigenaars?

RenaatVG

SIEBE
Offline
VOLMACHTEN
Renaat,

www.quimmo.be/nl/blog/wet-op-mede-eigendom-de-algemene-vergadering

Kijk daar even onder volmachten.

 
ronald de wilde
Offline
mogelijkheden...
Beste Renaat,

in principe kan elke ME volmacht geven aan wie dan ook, met dien verstande dat die persoon de zaken van die ME wenst op te volgen/behartigen en zich wilt verplaatsen om die AV ook bij te wonen.
Veelal wordt een volmacht gegeven aan een andere ME, omdat die er toch moet zijn, en dat het aantal volmachten wel in dien hoofde worden nagegaan.

Een volmacht kan algemeen zijn, dus de volmachtdrager kan stemmen naar zijn oordeel, of specifiek, en dan zal de volmachtgever op die volmacht aangeven hoe de stemming dient te gebeuren. De volmachtdrager kan dat niet wijzigen.

't Spreekt voor zich dat er vertrouwen dient te zijn naar de volmachtdrager toe.  
Evenzo is het dat een volmacht slechts geldig is voor een éénmalig feit, dus één AV en niet voor een reeks van.

't Zou de ME's toch duidelijk moeten zijn dat hun privatief onderdeel is van een geheel, een geheel dat zorg nodig heeft om de waarde te behouden. 't Zou dus duidelijk moeten zijn dat een kleine inspanning van hunnentwege nodig is om goed beheer mogelijk te maken. Op zoek gaan naar een volwaardige volmachtdrager mag tot het minste inspanning worden gerekend.

De VME krijgt het beheer dat het verdient, en hopelijk zitten er dan nog gewetensvolle mandaathouders aan het roer.
Indien er geen medewerking komt moet u maar eens de suggestie overwegen die ik hierboven heb aangereikt.

Ron 
RenaatVG
Offline
Wetgeving
Bedankt Ron dat je de moeite neemt te antwoorden. Ik deel volledig jouw mening. Alleen, ik weet nog steeds niet of de procedure die ik hanteer, waardoor er twee verschillende handschriften op de volmacht staat, rechtsgeldig en wettig is. In het begin van dit item lees ik dat dit onwettig is, de syndicus zegt dit ook. Ik kreeg echter geen verwijzing naar wetgeving terzake. Kan jij helpen.

RenaatVG

ronald de wilde
Offline
# 6
Beste Renaat,

een volmacht is een specifieke juridische constructie, tussen twee partijen, één die geeft en één die aanvaardt. Daarover bestaat juridische uitleg.
En dus nièt "iets" dat via-via bij nog aan ander belandt.

Als er duidelijk of zelfs maar schijnbaar sprake is van dat laatste, is het voor de syndicus, in deze, zeker zaak om zo'n document te weigeren. Of hij draait mee "in de soep" die tot stand komt. Hij zal rekening houden met de mogelijkheid dat een beslissing die hiermee tot stand komt en later wordt aangevochten, juridische gevolgen kan hebben, zelfs kan leiden tot schadevergoedingen en andere niet leuke dingen.

Ook daarover zullen wel vonnissen te vinden zijn. 

In de hoop dat deze reactie àlle twijfel bij u wegneemt om te blijven handelen zoals u voorstaat/voorstond.

Genegen,
Ron