VOLMACHTEN OP EEN A.V. IN VME

6 antwoorden [Laatste bericht]
SIEBE
Offline
Meerledige vraag :

1. Een eigenaar mag volmacht geven voor zijn kavel aan een niet eigenaar.
    Mag deze niet eigenaar meedere volmachten van eigenaars hebben ( max. 3 ) ?
2. Mag de volmachtgever ( in punt 1 ) zelf per volmacht andere eigenaars                       vertegenwoordiger op de AV ? Hij is dus niet aanwezig voor zijn eigen eigendom maar voor      derden.
    Deze bedoelde volmachtgever vertegenwoordigt dus niet zichzelf, maar de volmachten.
3. Man en vrouw eigenaars van een appartement en een garage :
    Vrouw is mandaathouder ( eigenares appartement ) en heeft dus stemrecht voor het      appartement. Man is eigenaar van de garage en vertegenwoordiger van de garage en          heeft dus stemrecht voor de garage.
    Mogen beide personen dan ook elk max. 3 volmachten van mede-eigenaars hebben op        de AV ?
    Dus 2 x 3 ?
4. Man en vrouw aanwezig op de AV; mogen beide het woord voeren en reageren op de  onderwerpen ? Of is de syndicus werkelijk gehouden om enkel de eigendom                       vertegenwoordiger ( man of vrouw ) spreekrecht te geven ?    

Graag enige reactie op deze 4 punten aub.
Vind er geen antwoorden op in de nieuwe wetgeving ( maar heb wel mijn eigen mening hierover ).

 
nescio1
Offline
voorzitter is voorzitter van de vergadering, niet de syndicus

Voor 1., 2. en 3.:
 
B.W. Art. 577-6 § 7 
 
“Niemand kan aan de stemming……..beschikken.”
“Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. …. kavels mede-eigendom.”
 
 
4. Beiden mede-eigenaars?
 
B.W. Art. 577-6 § 1
 
“ In geval van verdeling van het eigendomrecht …schriftelijk … lasthebber mee.”
 
http://docplayer.nl/14060325-Het-verloop-van-de-algemene-vergadering-en-de-taken-van-de-voorzitter.html
(!meerderheden: redactie voor 2018)
 
Dikwijls wordt de aanwezigheid van de echtgen(o)t(e) geduld in de vereniging.
Met de voorzitter (verantwoordelijke voor de politie (orde en tucht)) in de vergadering dient vooraf een afspraak gemaakt te worden wie het spreek- en stemrecht zal uitvoeren.
 
Ook:
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/bijstand-op-av
 
 
SIEBE
Offline
Volmachten
Nescio1,
Inderdaad correct van max. 3 volmachten en die die regel voor punten 1-2-3

Maar de voorstelling zoals ik ze gaf, is deze wettelijk want nergens in de appartementswet vind ik daar een antwoord op.
Mijn opinie is dat het oké is. De wetgever is hier wazig over.
Kan wel leiden tot stiekeme clanvorming en beïnvloeding AV.
Het art. 577-6 para 1 ken ik wel. Maar dit is een volgens mij wettige zijweg ( omweg ).
Kan ook leiden tot discussies op de AV.

Punt 4 : beide eigenaar van het kavel. Maar één van beiden is aangeduid als lasthebber; ook bij de syndicus.

In punt 4 moet syndicus inderdaad voorzitter zijn die de AV leidt.
nescio1
Offline
AV = syndicus zwijgt tenzij AV hem een vraag stelt als raadgever

 
“In punt 4 moet syndicus inderdaad voorzitter zijn die de AV leidt.”    ???
 
 
B.W. Art.577-5 § 5
 
“De Algemene Vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. …”
 
 
Ons inziens zag de wetgever als taak voor de syndicus in de AV voornamelijk het opstellen van de notulen.

 
Quimmo
Offline
Waterdicht is het zeker niet.

1. Ik zie geen reden waarom een volmachthouder niet meerdere volmachten mag krijgen, zolang dit binnen de wettelijke perken blijft.

2. Dit staat niet als zodanig in de wet. Vroeger ben ik wel de stelling tegengekomen dat je geen volmacht kan geven en dan toch zelf op de vergadering aanwezig zijn, maar ik vind dat niet zo direct terug. Het staat in elk geval niet met zoveel woorden in de wet. Hoe dan ook zal een volmachtgever je normaal gezien enkel een volmacht geven indien beiden op dezelfde lijn zitten.

3. Volgens mij kan dat ook ja. Zo kan je natuurlijk allerlei scenario's bedenken, bijvoorbeeld 3 broers en zussen die elk een appartement hebben en zo de zaak domineren, enz. Ik kan nog wel een aantal scenario's bedenken om een AV deels naar zich toe te trekken. Maar dat kan je wettelijk niet uitsluiten. Hier is het voorbeeld van man en vrouw, maar zo kan je ook clanvorming hebben indien eigenaars goed bevriend zijn, enz.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

SIEBE
Offline
#4 Quimmo
Zeer goede reactie, volgt ook mijn eigen visie.
Is ergens een zaak welke weinig personen tot hier toe opgemerkt hebben, en waar de wetgeving geen antwoord op geeft of zelfs rekening mee houdt.  TOP
nescio1
Offline
alomtegenwoordigheid

“Vroeger ben ik wel de stelling tegengekomen dat je geen volmacht kan geven en dan toch zelf op de vergadering aanwezig zijn, maar ik vind dat niet zo direct terug.”
 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alomtegenwoordigheid
 
Het is natuurlijk niet uitgesloten dat een bepaalde persoon de gave van de alomtegenwoordigheid bezit.
 
Voor ons blijft de aanwezigheid van een persoon een binair geven: men is aanwezig of niet. 
Bij aanwezigheid vervalt de noodzaak tot het geven van een volmacht samen met de wettelijke basis (afwezigheid) om deze te geven.