Volmachthouder en Lasthebber

2 antwoorden [Laatste bericht]
Oulbopride
Offline
Beste,

BW Artikel 577-6, punt 7 stelt: "Niemand mag meer dan 3 volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel méér dan 3 volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10% bedraagt  van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom." 

Vraag 1. Volmachthouder = lasthebber?

Vraag 2. Mag ik als mede-eigenaar vb. 4 volmachten hebben zolang het totaal van deze volmachten niet hoger is dan 10% van het totaal aantal stemmen dat.....?

MvG
deskundige
Offline
1) Ja 2)Ja, zolang het

1) Ja
2)Ja, zolang het totaal aan aandelen van de volmachten inclusief uw eigen aandeel als mede-eigenaar niet hoger is dan 10% van het totaal aan aandelen binnen gans het gebouw/complex

Let! De wetgever voorziet nog steeds dat niemand, ook niet als lasthebber, aan de stemming mag deelnemen voor een groter aantal stemmen dan het totaal aan stemmen dat op dat ogenblik (aan het begin van de AV) aanwezig of vertegenwoordigd is.

M.a.w. wanneer u geen 10% van het totaal aan aandelen binnen  het gebouw ter beschikking heeft, maar dit totaal overstijgt het totaal aan aanwezige of vertegenwoordigde aandelen dewelke tijdens de AV aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan dient hiermee uiteraard rekening te worden gehouden wat maakt dat uw stemkracht op dat moment beperkt/verminderd wordt.

Oulbopride
Offline
Beste, dank voor uw antwoord
Beste,

dank voor uw antwoord en uitgebreide toelichting!

MvG