Voorbereidende documenten AV

4 antwoorden [Laatste bericht]
resdevu
Offline

Geachte,

wij ontvingen een uitnodiging voor onze jaarlijkse AV van onze syndicus. Op de agenda staat naast de gebruikelijke bespreking van de rekeningen o m een aanvraag van één van de mede-eigenaars om het appartement te mogen 'aanpassen'. De nodige plannen en contacten met de architect werd genomen en de RVM heeft die documenten kunnen inzien. Op de AV zal dit ook worden toegelicht. Er is ook de mandaatvernieuwing van de syndicus.


In hoeverre is het nuttig of nodig dat er bepaalde bijkomende documenten ( bvb contractvoorwaarden syndicus, aanpak werken, informatie dakisolatie, ....worden afgeleverd voor de AV. Waar kan ik dit terugvinden aub.
 

naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/forum/tec
naicwill
Offline
36. De nieuwe Appartementswet
36. De nieuwe Appartementswet heeft het recht op raadpleging van de documenten over de
geagendeerde punten door de mede-eigenaars ingeschreven in artikel 577-6, §3, lid 2 BW. Op die manier beschikken zowel de syndicus als de mede-eigenaars over dezelfde informatie en is het probleem van de informatieasymmetrie weggewerkt. Zonder de nodige documentatie kunnen de mede-eigenaars geen beslissingen nemen met kennis van zaken over de onderwerpen die de syndicus op de agenda plaatst. Naast dit recht op raadpleging is er uiteraard ook de verplichting voor de syndicus om het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom.
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/343/RUG01-001787343_2012_0001_...
blz 23

.
nescio1
Offline
recht op informatie zonder omwegen en tussenstations
Elke ME heeft een individueel recht op informatie :
 
http://www.elfri.be/algemene-vergadering-appartementseigendom-inzage-stukken-bij-syndicus
 
Quimmo
Offline
Wettekst

"§ 3 De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden. De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom