Voorzitter Algemene Vergadering

1 antwoord [Laatste bericht]
DeRo
Offline

Voorzitter Algemene Vergadering

Vroeger sprak men steeds over de “voorzitter” van de raad van beheer, de “voorzitter” van de VME
Nu lezen we enkel in de nieuwe wet Art. 577-6 §5 “De algemene vergadering moet door een mede-eigenaar worden voorgezeten”
 
Enkele praktische vragen in dit verband:
 
  1. - Kan men in de nieuwe wetgeving nog spreken over de “voorzitter” van de VME?
  2.  
  3. - Is er een voorzitter bij de Raad van Mede-eigendom?
  4.  
  5. - Op welk moment wordt de voorzitter van de algemene vergadering aangewezen? Hoe zal dit in de praktijk dienen te gebeuren? Dient de syndicus bij aanvang hiertoe de vraag te stellen aan de AV om hierover te beraadslagen?
  6.  
  7. - Ik meen begrepen te hebben dat er elk jaar eventueel een andere voorzitter (eigenaar) de AV zou kunnen leiden. Welk voordeel ziet de nieuwe wet hierin? 
Met dank voor uw antwoord.
Quimmo
Offline
De vroegere wet sprak ook al

De vroegere wet sprak ook al niet over een voorzitter of andere specifieke functies binnen de raad van beheer. Deze functies zijn bepaald door het reglement van mede-eigendom van het betreffende gebouw. Zo kan er bijvoorbeeld sprak zijn van een voorzitter, twee bijzitters en een secretaris. Of een voorzitter en twee stemopnemers, enz. Bij de meeste mede-eigendommen zal het waarschijnlijk zo gebeuren dat deze clausules overgenomen worden bij het aanpassen van het reglement aan de nieuwe wet.

De voorzitter van de algemene vergadering moet aan het begin van de vergadering gekozen worden. De beste manier is natuurlijk om kandidaten te vragen en hierover te stemmen, het zal meestal geen al te drukke bedoening zijn. Men riskeert het eerder dat er geen kandidaten gevonden zullen worden. Daarom is het ook niet slecht om gebruik te maken van de verplichte aanpassing van het reglement aan de nieuwe wet om meteen een clausule hierover op te nemen. Ik heb al zaken gezien in de zin van "Bij ontstentenis van kandidaat of onmogelijk om een meerderheid achter een kandidaat te krijgen... wordt van rechtswege voorzitter van de vergadering, de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit". Indien er meerderen met gelijke aandelen zijn kan het reglement dan bijvoorbeeld de oudste vooropstellen. "De voorzitter duidt dan ambtshalve de overige bureauleden aan.". Zo voorkomt u toekomstige problemen ten gevolge van een gebrek aan enthousiasme.

Het voordeel dat de wet ziet aan het jaarlijks hernieuwbaar maken van de functie is mij niet bekend. Het is mogelijk dat dit gedaan is om eventuele afwezigheden op te vangen door het aanduiden van iemand onder de aanwezigen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom