Voorzitterschap VME

4 antwoorden [Laatste bericht]
Guy Gaublomme
Offline
Ik ben vruchtgebruiker met volmacht van een appartement waarvan mijn dochters naakte eigenaar zijn.
Ik ben momenteel als voorzitter van de VME.
Klopt het dat ik volgens de nieuwe wet van september 2010 deze bevoegdheid niet meer kan uitoefenen, als vruchtgebruiker? Is de voorwaarde om naakte eigenaar te zijn een strikte voorwaarde ???
DRINGEND
Van Wynsberghe Jan
Offline
Als u de

Als u de lasthebber/stemhoudende eigenaar bent van de onverdeeldheid zie ik hierin geen probleem.

Quimmo
Offline
Mij lijkt het nog voor

Mij lijkt het nog voor interpretatie vatbaar. De wet zegt "... een raad
van mede-eigendom die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken onverminderd artikel 577-8/2 uitvoert en die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars."

Anderzijds staat er ook "...privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn ... Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ..."

Strikt genomen zou je dus kunnen zeggen dat je wel degelijk een eigenaar moet zijn, maar anderzijds is het me niet duidelijk waar "deelname aan de beraadslagingen" voor de lasthebber precies ophoudt. Een soepele interpretatie zou kunnen zijn dat dit inclusief een mandaat in de raad van mede-eigendom is. Of ziet iemand dat anders?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Guy Gaublomme
Offline
De hardliner houdt het been
De hardliner houdt het been stijf en houdt vast aan de letterlijke tekst dat leden van de Raad van een VME enkel en alleen eigenaars in de strikte zin van het woord kunnen en mogen zijn, hoewel gezaghebbende instanties als het BIV het ruimer zien en het eerder in de geest van de wet zoeken. Volgens velen hebben de vruchtgebruikers in het controlerend orgaan als de VME evenveel rechten. Blijkbaar is hierover nog geen jurisdictie.
Moeten we dan echt doorgaan naar de rechtbank om een precedent uit te lokken???
(pittig detail: de hardliner is hoofdgriffier van het vredegerecht én afgezette syndicus!)
Quimmo
Offline
Lijkt delicaat

Gezien zijn situatie als afgezette syndicus zal hij er natuurlijk plezier aan beleven om stokken in de wielen te steken. Als uw hardliner griffier is, is de kans natuurlijk groot dat hij al eens gevraagd heeft aan een vrederechter op zijn rechtbank hoe deze hierover zou oordelen. En daar komt u dan ook bij terecht als u de zaak op de spits wil drijven.

Zal ook afhangen van vrederechter tot vrederechter, ik heb over sommige zaken al zeer uiteenlopende meningen gehoord.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom