vraag ivm de maatschappelijke zetel van de VME

2 antwoorden [Laatste bericht]
KrisP
Offline

goede middag,
graag het volgende: de maatschappelijke zetel van de VME berust bij een medebewoner/eigenaar. Is er een juridisch verschil deze te wijziging voor of na het overlijden van deze persoon; moet de ev aanpassing via een notaris ?
gr, Kris

nescio1
Offline
aparte brievenbus VME VERPLICHT
 
Wat is opgenomen in het KBO van de VME?
 
 
B.W. Art. 577-5
stelt laconiek:
 
“Zij heeft haar zetel in het gebouw.”
 
zonder nadere precisering te vragen of richtlijnen te geven.
 
Wel leiden wij hieruit af dat er verplicht een aparte brievenbus voor de VME hoort te zijn.
 
 
Welke briefwisseling komt/kwam er terecht bij deze persoon?
 
Veelal richten nutsmaatschapijen hun facturen aan de syndicus.
(Onderscheid leveringsadres-facturatieadres).
 
Komen deze nu terecht bij deze persoon dan kan de syndicus de nutsmaatschapijen vragen rekening te houden met een adresverandering.


 
nescio1
Offline
postvolmacht voor sleutelhouder?
 
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °
 
Ingevolge het regelmatig “zoek” geraken van aangetekende brieven (voornamelijk bij de syndici?) met het gevolg dat een VME een belangrijke schuld kon hebben zonder dat zij er van op de hoogte was, heeft de wetgever in de reparatiewetgeving 2012 bepaald dat er aan de VME, op straffe van nietigheid, twee aangekende brieven moeten gericht worden: een aan de syndicus en een aan de zetel van de VME.
 
De syndicus hoort er bijgevolg voor te zorgen dat de persoon, aan wie de sleutel van de brievenbus op de zetel van de VME toevertrouwd wordt, een postvolmacht (beperkte geldigheidsduur) heeft om de aangetekende zendingen te ontvangen of af te halen op het postkantoor.
 
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/my-enterprise