Vraag weigeren op A.V.

5 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
Mag de syndicus een vraag van een mede-eigenaar weigeren te beantwoorden op de A.V. omdat die vraag niet op op voorhand op de agenda werd geplaatst? Argument syndicus : vragen moeten minstens 21 dagen op voorhand aan de syndicus worden medegedeeld...Klopt dat?
SIEBE
Offline
VRAAG AV
Klopt inderdaad. Vragen - onderwerpen moeten op de agenda geplaatst zijn.

In de rubriek varia kan men puntjes bespreken of aanbrengen voor de toekomst ZONDER HIEROVER TE STEMMEN enkel om gedachtenwisseling.
nescio1
Offline
bijeenroeping legt het kader van de AV vast.

Herlees uw basisakte, reglement van mede-eigendom en RIO.

Op een AV kan enkel gesproken worden over agendapunten die in de bijeenroeping opgenomen zijn.
 
“…21 dagen…”
 
Mogelijk is dit in uw RIO opgenomen betreffende vragen, veiliger is er van uit te gaan dat u best de algemene regel inzake het indienen van agendapunten volgt:
 
B.W. Art. 577-6 § 4 (wetgeving versie 2018)
 
Indienen van een agendapunt is nooit te laat of te vroeg.
 
Om te verhinderen dat uw agendapunt naar een volgende AV overgeboekt wordt houdt u best rekening met:
 
B.W. Art. 577-6 § 3 (versie wetgeving 2018):
 
“ … schriftelijke voorstellen … drie weken …eerste dag … periode … moet plaatsvinden.”

 
nescio1
Offline
de duivel zit in de details

 
Sommige syndici nemen in hun bijeenroeping de rubriek “varia” op.
 
Zij doen er  goed aan de mede-eigenaars te verwittigen dat dit slechts een open gespreksronde mag zijn. Er kunnen geen stemrondes en beslissingen uit voortvloeien.
 
Wel kunnen de daarin voorgelegde punten voor syndicus en mede-eigenaars een inspiratie zijn voor agendapunten in een volgende AV.
 
Ook de betere syndicus zal niet op elke vraag, die hem, zonder gelegenheid tot voorbereiding, gesteld wordt kunnen antwoorden.
Hij zal er dan ook terecht de voorkeur aangeven om dit niet te doen of uit te stellen.
 
 
SCORPIOEN
Offline
vraag weigeren op AV


Als men op de Algemene Vergadering, bij een punt op de agenda waarover moet gestemd worden, geen vragen meer mag stellen.... dan is het geen Algemene Vergadering meer van de Mede-eigenaars maar een noodgedwongen vergadering van de syndicus en zijn Raad van Mede-eigendom en zijn commissaris van de rekeningen

Als je de vraag voordien instuurt om op de dagorde te zetten...komt die terecht in het voorlaatste punt van de dagorde " ingezonden stukken ".

Als je  bij het goedkeuren  van de rekeningen  een vraag stelt...verwijzen ze naar dat voorlaatste punt, en als het zover komt,  zeggen ze " de rekeningen zijn goedgekeurd "


Meer nog : de syndicus op een AV heeft niets te weigeren, er is een voorzitter die de  vergaderingen in goede banen moet leiden, en als de syndicus de secretaris van de vergadering is, is hij op dat moment...secretaris van de vergadering, en niet syndicus.
Heeft hij dus helemaal niets te  zeggen, tenzij het hem  door devoorzitter gevraagd wordt

 


mvg

SIEBE
Offline
vraag op av
Zoals Scorpioen zegt :

Elke vraag omtrent een agendapunt moet beantwoord worden. Inderdaad daar dient de voorzitter voor om dit af te dwingen.
Iedereen mag vragen stellen omtrent agendapunten.

Vragen omtrent niet ingediende agendapunten vervallen.