vrijwillig syndicus in combinatie met boekhoudkantoor?

4 antwoorden [Laatste bericht]
Bety
Offline
Een mede-eiganaar zou zich kandidaat willen stellen voor vrijwillig syndicus (momenteel professioneel syndicus).
Deze 'kandidaat vrijwillig syndicus' heeft van boekhouding geen kaas gegeten, maar wil de boekhouding uitbesteden aan een boekhoudkantoor. Op die manier hoopt zij maandelijks minder kosten te hebben dan met een professioneel syndicus.

Kan een vrijwillig syndicus zomaar de boekhouding uitbesteden? En zo ja, wat zijn de valkuilen... want ik vermoed dat haar plan is dat de VME een boekhouder betaalt, maar dient vrijwillig syndicusschap niet 'gratis' te zijn?
Wat als de boekhouder plots opzegt? De syndicus heeft de eindveranwoordelijkheid over de boekhouding, lijkt me....?
 
nescio1
Offline
voorkeurstatuut: syndicus mede-eigenaar "om niet"
 
Er is voor een “vrijwillige” syndicus mede-eigenaar geen enkele verplichting om dit gratis te doen.
 
Wel dient hij er rekening mee te houden dat hij aangifte moet doen van zijn inkomen aan belastingen, sociale zekerheid, etc.
 
Hij moet zichzelf inschrijven in de KBO. Zijn recht om de BA syndicus ten laste te leggen van de VME vervalt.
 
Hij dient er rekening mee te houden dat de gevraagde vergoeding in zijn ogen steeds te laag, in de ogen van de mede-eigenaars steeds te veel zal zijn.
 
Op termijn is syndicus mede-eigenaar “om niet” met een aangepast syndicuscontract en terugbetaling van de bewijsbare onkosten de enige ernstige oplossing.
 
 
 
nescio1
Offline
duidelijkheid?
 
De voorgestelde oplossing heeft in elk geval het voordeel van de duidelijkheid.
 
Zoals voor elke dienstprestatie door derden moeten hiervoor meerdere kostenramingen aan de AV voorgelegd worden.
Deze kan zich dan ook uitspreken over de secundaire voorwaarden als kostprijs begeleiding, opzeg, etc..
 
Vast staat dat dat het syndicuskantoor zijn prestaties moet doorrekenen onder het B.T.W.-regime.
 
Men kan zich afvragen of o.a. dit nadeel wel opweegt tegen de specialistische kennis die een syndicuskantoor hoort in te brengen, inbegrepen de volledige eindverantwoordelijkheid?
 
nescio1
Offline
Dubbel boekhouden hier wel degelijk verplicht?
 
Een vraag wordt ook of dubbel boekhouden hier wel degelijk verplicht is.(>20 kavels?).
 
Van een kandidaat-syndicus mede-eigenaar kan men verwachten dat hij over de vereiste maturiteit beschikt om een kasboekhouding (*) te voeren.
 
Vergeet niet dat hem talrijke andere taken te beurt zullen vallen waarvoor hij geen opleiding ontvangen heeft en zelf de inlichtingen zal moeten zoeken, o.a. op deze website.

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/doorgeven-informatie-aan-immobiliënkantoor #2
 
Daarin:
 
Bij de rechter gelden voor de syndicus mede-eigenaar, in geval van een juridische betwisting, GEEN verzachtende omstandigheden.
 
 
Wij vermoeden dat de kandidaat het zelfvertrouwen voor deze taak ontbreekt.
 
Geef hem de raad er niet aan te beginnen.
 
 
(*) Versta hieronder een moderne vorm van kasboekhouding
Werk zonder kas en laat ALLE bewerkingen over de bankrekening lopen, ook de kleinste bedragen kunnen tegenwoordig met een betaalkaart betaald worden.
 
 
Word nooit syndicus mede-eigenaar indien u niet kan genieten van de steun van nagenoeg alle mede-eigenaars.
 
Bety
Offline
Dank, Ja ik raad deze persoon
Dank, Ja ik raad deze persoon inderdaad niet aan om eraan te beginnen, te meer omdat deze persoon niets begrijpt van mede-eigenadom en reeds heeft gefraudeerd tijdens een syndicus-termijn in het verleden.
Vandaar dat ik me informeer over diens voorstel.
Zelf zal ik zeker over diens kandidaatstelling tegen stemmen.

Slechts 4 kavels, dus geen dubbele boekhouding verplicht...