Vrijwillige syndicus

12 antwoorden [Laatste bericht]
Residentie.sunc...
Offline
Hoi, mijn naam is Luyken Erwin en ik ben sindskort tot vrijwillige syndicus benoemd. 
Wij hebben 3 jaar met een profesionele syndicus gewerkt, ik ga geen namen noemen want die syndicus dan is dat laster en eerrroof, het is heel jammer dat er nergens geen meldpunt kan bestaan over syndicussen die slecht werk leveren. 

27 oktober 2018 heb ikmij kandidaat gesteld om syndicus te worden voor ons gebouw met 13 appartementen. 
Ik heb afgespreken om zo transparant mogelijk te zijn. Als er iemand inzage wenst in het dossier dan is dat ook mogelijk. 

29 nov 2018 heb ik mijn eerste infovergadering gedaan, het is mijn bedoeling om de    mede-eigenaars te informeren hoe een VME werkt. 
Het was ook de bedoeling om agendapunten voor de jaarlijkse algemene vergadering te benoemen, ik had zelf al wel een 20 tal punten op het lijstje staan maar heb de eigenaars zelf ook ideeën laten aanbrengen. 

Zo ga ik te werk, het is de bedoeling dat ik tegen de vergadering de mensen reeds inhoudelijk heb ingelicht over de voorstellen waarover er gaat gestemd worden. 

Ik ervaar vooral bij begin enorm veel extra werk, ik moet opzoekingen doen, afspraken aangezien ik vooral de kosten wil drukken werk ik met excell Zo heb ik moeten zoeken achter een methode om in excel met een een druk op de knop achter het persentage voor of tegen stemmen te vinden.

Dat uitzoeken en leren over hoe je een gebouw moet beheren is eigenlijk een meerwaarde. De ervaring ook. 
Later krijgt dit artikel een vervolg. 
  
't appartement
Offline
interessant
Er is wel degelijk een officieel meldpunt: het BIV.
Daar kun je een klacht indienen tegen syndici die hun beroepscode overtreden.
Of het tot een nuttig resultaat leidt ben ik nog aan het uittesten.
Weldra meer daarover.
Colibri 17
Offline
vrijwillige Syndicus
Weet dat je ook wal vrijwillige Syndicus je je moet registreren is nml verplicht. Ontvang je een vergoeding? ja let op voor de belastingen. Ben je + 65   kan je flexijob aanvragen. Sluit zeker een verzekering af die jezelf beschermt tegen de vme. ( Deze dient betaalt te worden door de vme)
majan
Offline
verzekering

heb ergens gelezen dat wanneer je verloont wordt (hier niet het geval )als syndic de verzekering voor eigen rekening is (en best altijd eerst vragen op een AV) 

dubbel (krijg dit niet verwijderd)
majan
Offline
verzekering

heb ergens gelezen dat wanneer je verloont wordt (hier niet het geval )als syndic de verzekering voor eigen rekening is (en best altijd eerst vragen op een AV)
nescio1
Offline
vrijwillige syndicus = misleidende terminologie

U bent ofwel:
 
  • een beroepssyndicus onderworpen aan de tuchtregels van het B.I.V. (of een ander tuchtorgaan).
 
  • een syndicus mede-eigenaar voor zoverre u eigenaar bent van minstens een kavel in het gebouw.
 
 
 
 
Is vereengekomen bij de benoeming in de AV of in de syndicusovereenkomst dat u voor deze prestaties een vergoeding ontvangt dan hoort u bij de bevoegde instanties aangifte te doen van uw bijberoep.
 
B.W. Art. 577-8 § 4 10 °
Is vereengekomen bij de benoeming in de AV EN in de syndicusovereenkomst ingeschreven dat u deze prestaties “om niet” verricht dan is de VME verplicht de BA syndicus ten hare laste nemen.
 
nescio1
Offline
B.I.V.=orde van de vastgoedmakelaars(zoals orde geneesheren, etc

Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 

 Opvolging door B.I.V. :
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/procedure-biv
(# 6 : antwoord van chrisguillaume)
 
 
Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.
Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.


Illustratie:
https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers
 

 
 
 
 
 
 
nescio1
Offline
orde van..... ≠ ombudsdienst
SIEBE
Online
#7 nescio1
Interessante bijdrage, bedankt.
nescio1
Offline
syndicus mede-eigenaar “om niet” geen inschrijving in KBO
nescio1
Offline
elke vogel zingt zoals hij gebekt is

 
“……Ben je + 65   kan je flexijob aanvragen.  ...." 
 

 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017122501 Art. 33
https://www.vlaanderen.be/flexi-job
https://myflexijob.be/flexi-job-alle-info-op-een-rij/
Blijkbaar valt syndicus NIET onder de voorziene categoriën.
 
 
chrisguillaume
Offline
"vrijwillige syndicus"
Neen, "vrijwillige syndicus" kan niet. U heeft zich waarschijnlijk als vrijwilliger op de AV voorgestelt, als vervanging van de beroepssyndicus. Maar U is nu wel "syndicus" als mede-eigenaar, met alle verplichtingen. Zorg zeker voor de verzekering, als U het gratis doet is deze kost voor de VME. Overigens valt dat allemaal verder wel mee. Uw punt over beroepssyndicussen die slecht werk leveren, kan ik volledig bijtreden. Voor deontologische fouten, zal het BIV zeker optreden, het gevolg is meestal dat deze syndicus dit in orde maakt. Verder doen ze niets. Ik heb een(lange) tijd geleden Test-Aankoop aangeschreven, met de vraag eens een onderzoek te doen naar die beroepssyndicussen. Geen antwoord, en ook na 1 jaar niets van onderzoek, hoewel ik vermoed dat veel eigenaars hier problemen mee hebben.
nescio1
Offline
Aansluitend: er kan niet genoeg op gewezen worden

https://easysyndic.be/nl/in-de-praktijk/mijn-eerste-syndicus
 
Verantwoordelijkheid en Burgerlijke Aansprakelijkheid: Alle personen die de rol van syndicus willen opnemen, zelfs zonder vergoeding zijn voor de Wet wel degelijk verantwoordelijk voor de gevolgen van hun mogelijke tekortkomingen bij de uitvoering van hun taak, zelfs indien ze te goeder trouw zouden hebben gehandeld.