vruchtgebruiker handelt als mede-eigenaar

9 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
Mijn partner is vruchtgebruiker van een appartement waarvan haar 2 dochters mede-eigenaar zijn.

Deze laatsten dwingen mijn partner alle kosten te betalen. De syndicus crediteert haar voor zowel de voorschotten, de jaarlijkse afrekening als voor de bijdrage van het reservefonds.

M.i. gaat de syndicus in de fout en is dit juridisch niet correct. Wat met de aansprakelijkheid van mijn partner en haar 2 dochters. Kan de syndicus mijn partner als 'mede-eigenaar' aanspreken als er binnen de VME extreme kosten gemaakt worden?

Mijn partner is in de laatste AV ook verkozen als lid van de Raad voor Mede-eigendom. Wat wettelijk ook niet kan. Had de sydicus dit moeten afwijzen? Wat is nu de aansprakelijkheid van mijn partner in de opdrachten die ze uitvoert al dan niet in naam van de A.V.? aangezien ik veronderstel dat ze ook niet verzekerd is/kan worden.
baguetje
SIEBE
Offline
vruchtgebruiker
baguetje
Offline
#1
doelt u hier op: 
                hij moet de lasten betalen die op het genot wegen;
 
gaat het hier niet uitsluitend over de kadastrale lasten?
baguetje
Baton
Offline
vruchtgebruik


nieuw goederenrecht mbt. vruchtgebruik 

https://legalnews.be/verbintenissen-aansprakelijkheid/vruchtgebruik-rech...



Heeft de vruchtgebruiker , wat een zakenlijk recht is , stemrecht in de AV , dan kan deze sinds de wetwijziging 2018 verkozen worden als lid van de Raad.
 

Art. 577-8/1.

 

§ 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn, 
 

SIEBE
Offline
#2
Vruchtgebruiker draagt alle kosten behalve de grote kosten ( zoals vernieuwing dak, verplichte vervanging ramen ... grove herstellingswerken).
Al de andere kosten moet hij/zij dragen zoals een andere mede eigenaar; want zij is de lasthebber van het appartement.

https://atern.io/wie-betaalt-werken-aan-onroerend-goed-vruchtgebruiker-o...
Baton
Offline
vruchtgebruiker


Volg Siebe in zijn antwoord.

Baguetje : Lees vooral ook de link :
nieuw goederenrecht mbt. vruchtgebruik met de uitleg en "het" waarom.

https://legalnews.be/verbintenissen-aansprakelijkheid/vruchtgebruik-rech...

baguetje
Offline
allen
hartelijk dank voor alle antwoorden. ik heb veel bijgeleerd. voor een niet-jurist wordt het leven ingewikkeld: de wetgeving geraakt immers niet tot bij de leek.
baguetje
ronald de wilde
Offline
# 7 tot bij...
Via Quimmo toch wel één en ander, niet?

Ron
SIEBE
Offline
#7
Ronald,

Zoals wij allen al hebben kunnen ondervinden, de wetgeving/wetgever is één; maar alles transparant en leekduidelijk overbrengen is een paar andere mouwen.
Zie nu recentelijk maar de corona maatregelen. Massa's vragen en vraagtekens.
De burgers worden horendol van al die regeltjes. Zij behoeven een tweede dagtaak om alles concreet te begrijpen, laat staan in de praktijk te brengen.

Gelukkig zijn er nog fora waar zij terecht kunnen.

Houdt jullie allemaal gezond en wel, dat is ook al geen sinecure.

Groeten
Siebe
ronald de wilde
Offline
# 8 frustratie?!
En #7 diende #6 te zijn, maar wellicht wel begrepen.

Beste Siebe

Over de Coronakwestie (aanpak, registratie, enz.) wil ik het zeker niet hebben, noch er ook conclusies uit trekken. Dat sommigen erop afhaken, dat niet-weinigen ermee volgzaam gaan, daarvoor hoeft men geen master 'psychologie' te hebben. Tot daar, want beroepshalve teveel betrokken (geweest).

Probleem in niet-weinige VME's is het onvoldoende tot geen kennis van het hele gebeuren: de opzet om het samenleven van diverse individuen vorm geven, onderlinge kwesties zoveel als mogelijk regelen in 'de eerste lijn'.
Bij voldoende kennis zou dat mogelijk moeten zijn, al neemt 'het eigen gelijk' hand over hand toe. Samen met dat 'eigen gelijk' wordt niet-weinig geschermd met wetteksten, of die ten volle worden begrepen of niet.
Ik wil niet vergelijken met discussies op de sociale media, en het aanhalen van één en ander, maar de VME-samenlevingen ontsnappen daar ook niet aan.
Wie zich daarvan niet bewust is gaat op een bepaald ogenblik ook daarin mee, en dan is de totale impasse ook niet meer ver weg.

Kom ik even terug op die Coronakwestie en de totale onzekerheid die er momenteel bij velen heerst, wat dus de huidige, en al vroegere, commotie alleen maar kan voeden. 
In een VME heerst datzelfde gedrag; als onzekerheid over goed beleid ontbreekt ontstaat er onrust, al kan gedrag van een enkeling nooit worden onderdrukt.
Beleid vraagt om duidelijkheid, transparantie en 'feedback'.
Feedback door en voor de mandaathouders: zitten we goed, voldoen we aan de vragen en/of noden van de ME's, kunnen we (nog) beter doen. En, krijgen we meer dan voldoende het vertrouwen.
In onze VME steunen wij ook op de appartementswet, zoals ze voorligt. Koesteren wij respect voor elkeens mandaat, niet onbelangrijk.
ME's voelen snel aan dat er degelijk wordt bestuurd, zonder eigenbelang. Dat die appartementswet dat niet onmogelijk maakt.

Dat belet niet dat onze VME ook reeds twee procedures te verwerken had, in mijn nu 8 jaar als CvR. Ingezet door een ME, die meent onrecht te worden aangedaan, die meent de wet op zijn wijze te moeten lezen, en dat voor niet-weinig klachten.
De twee vonnissen helpen natuurlijk, in niet weinige mate, om het gevoerde beleid verder te zetten. In het algemeen belang van de VME, want dat is uiteindelijk hét doel van dat samenleven.
Punt is dat al velen het (zogenaamde) eigenbelang niet meer kunnen onderdrukken, het grote plaatje dus niet meer zien, met alle (overbodige) discussies vandien.

Ron