Wanneer behaalt een voorstel 2/3de?

6 antwoorden [Laatste bericht]
Janneman
Offline
Beste allemaal,

Wie denkt dat ik ermee aan het lachen ben vergist zich, onze VME zit met (alweer) een ongewone, maar concrete vraag: wanneer heb je een 2/3de meerderheid, met 66,66% van de stemmen of met 66,67% zoals ik in onderstaande link lees? 
https://www.clabotsadvocaten.be/blog/nakende-wijzigingen-inzake-appartementsmede-eigendom/
De huidige 3/4e (75%) meerderheid zal dan ook worden teruggebracht naar een 2/3e meerderheid (66,67%).
De som van alle stemgerechtigden bij onze VME is 600. De eigenaar met de 50% +1 stem, de man die dus een absolute meerderheid heeft omwille van die +1, zal zoals gewoonlijk door het manipuleren van steeds dezelfde mede-eigenaar precies aan 200 stemmen komen, dus aan 66,66%. Moet die precieze 2/3de ook niet iets meer zijn, zoals je uit die link afgeleid zou kunnen worden?

Met dank

Janneman 

Baton
Offline
niemand....


1 )Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

2) 2/3 van de stemmen (600) en indien iedereen aanwezig is = 400

3) indien 2/3 niet wordt gehaald kan men beroep doen op een vrederechter

4) De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.

5) 
Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
  Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

 

Janneman
Offline
Bedankt Baton, Wat ik

Bedankt Baton,

Wat ik las: De huidige 3/4e (75%) meerderheid zal dan ook worden teruggebracht naar een 2/3e meerderheid (66,67%), bracht me in verwarring. Is die 66,67 dan een typefout en moet het 66,66% zijn? 


 

Janneman
Offline
reactie op Baton


Baton, 

De volgende situatie is ook goed denkbaar op de nakende vergadering. Ik onthou daarbij wat je zei, namelijk dat dat de som van alle uitgebrachte stemmen niet hoger kan zijn dan er te verdelen zijn. 

Het totaal uit te brengen stemmen is 545, geen 600,  gezien er 2 onthoudingen zijn (2 eigenaars met totaal 55 stemmen). Met 360 stemmen alleen behaalt die ene eigenaar volgens mij geen 2/3de gezien 360/545 = 66,05% en geen 66,66%   dus 66,05% voor hem en 33,95% voor de tegenstemmers, samen 100%. De som van alle uitgebrachte stemmen 545 is niet hoger dan dat er te verdelen waren, namelijk 545. 
https://atradius.be/nl/artikel/welke-meerderheden-zijn-vereist-voor-een-geldige-stemming.html   66.66% van de stemmen

En eigenlijk geef ik veel te veel uitleg, ik zou gewoonweg kunnen vragen: wat als een voorstel 66,0% van de te verdelen stemmen behaalt en dus 44% tegenstemmen, is dat dan een 2/3de meerderheid? 

Zit er een fout in mijn redenering of berekening? Alvast bedankt.

Baton
Offline
onthoudingen


Onthoudingen en blanco of ongeldige stemmen worden niet meegeteld om te berekenen of de vereiste meerderheid wordt behaald of niet .
( artikel 3.87 §8 lid 2 )
Enkel de verhouding tussen het aantal “ja”- en “neen”-stemmen is van belang en druk het wiskundig niet in % maar in aandelen-berekening. bv. 2/3 is dan gelijk aan aantal aandelen ja stemmers delen door 3 X 2.
 

Janneman
Offline
Bedankt,Inderdaad een zeer 

Janneman
Offline
Bedankt,Inderdaad een zeer

Bedankt,

Inderdaad een zeer eenvoudige formule: de verhouding tussen het aantal ja stemmen en het aantal ja + nee stemmen. Stel dat die verhouding 66/100 is, is er dan een 2/3de meerderheid voor de ja stemmers?   

In de praktijk moeten wij dus [de som van de uitgebrachte JA-stemmen] delen door [de som van de uitgebrachte JA + NEEN-stemmen], waardoor we het verhoudingsgetal (x 100 om het in procenten uit te drukken) bekomen. Het is die uitslag die moet vergeleken worden met de wettelijk voorgeschreven en vereiste meerderheid.
http://www.wvcsyndic.be/13.pdf