Website ?

7 antwoorden [Laatste bericht]
mamu
Offline
Op de Algmene Vergadering vandaag waarbij de VME uit 10 eigenaars bestaat, zijn er een drietal die er op staan dat de syndicus alle documenten op een te raadplegen website plaatst. Ze willen op de volgende vergadering hieromtrent een offerte en ook een algemene stemming.
Mijn vraag is: kan men zo maar een syndicus verplichten om dit te doen? Is dit niet tegen alle wettelijke regels in om de syndicus hiertoe te verplichten?
De syndicus zelf is steeds bereid de mede eigenaars de documenten op zijn bureel te laten raadplegen. Voor een dergelijk kleine VME met Max een 60tal fakturen per jaar vind ik dit overdreven: 90% van deze fakturen handelen steeds over dezelfde onderwerpen zoals onderhoud, periodiek onderhoud, kosten syndic, kosten liften, elektriciteit, kortom alles wat regelmatig terugkomt met betrekking tot de gemeenschappelijke delen.

Mamu

SIEBE
Offline
website
Moet een agendapunt op de AV zijn. 3 van de 10 eigenaars is geen meerderheid. Dus geen website.
nescio1
Offline
boekhoudprogramma syndicus gekend?

De AV beslist soeverein over de haar voorgelegde voorstellen onder de vorm van agendapunten (uiteraard binnen wettelijk kader : wetten, decreten, gemeente- en provinciereglementen, basisakte, contracten, in vorige AV behoorlijk goedgekeurde, en behoorlijk genotuleerde agendapunten, etc. )
 
Eveneens te vermijden: conflict met deontologie syndicus:
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
Verder:
B.W. Art. 577-10 § 3, § 4
 
 
In vele gevallen behoort wat u voorstelt reeds tot  standaardboekhoudprogramma's voor  syndici.
 
Het volstaat dan ook dat hij deze functie, meestal dan ook gratis voor hem, activeert.
Ter illustratie:
https://syndicusonline.com/

 
mamu
Offline
Geen wettelijke afdwingbaarheid mogelijk!
Men kan geenszins een syndicus verplichten een website aan te leggen! Waar haalt men het om dat dit zou gebeuren op dwang van een beslissing van de Algemene Vergadering? Dit staat nergens bepaald!

Mamu

nescio1
Offline
wetgever verandert van gedacht maar enkel qua formulering?

“… geenszins een syndicus verplichten een website aan te leggen! 
 
 
De wetgever appartementsmede-eigendom 2010 voorzag deze verplichting nochtans wel voor syndicus en VME in de oorspronkelijke tekst van zijn wetgeving:
 
B.W. Art. 577-8 § 4 11 ° (versie 2010)
 
“… , en, met name, via een internetwebsite; …”
 
Pas in de reparatiewetgeving 2012 werd deze verplichting afgezwakt.
 
 
SCORPIOEN
Offline
Website ?#01 van NESCIO 1

Ik heb geen weet van een reparatiewet 2012 tenzij u bedoeldt het implementenern van de dubbele boekhoudding.

Wel weet ik dat een webside niet meer verplicht is,  maar niet de data van die reparatie maatregel

tks
 


mvg

nescio1
Offline
zoekmachine gebruikt?
mamu
Offline
Dank je wel voor de info!
Dank je wel voor de info!

Mamu