Wettelijke bepaling stemming agendapunten tijdens AV

8 antwoorden [Laatste bericht]
bianchi433
Offline
Naar aanleiding van onze jaarlijkse AV had ik graag geweten of er een wettelijke bepaling bestaat over de manier waarop geldig kan en eventueel moet gestemt worden op agendapunten. 
Heel concreet had ik graag vernomen of het bij schriftelijke stemming verplicht is het stemformulier te ondertekenen. Vorig jaar heeft de syndicus namelijk formulieren als ongeldig beschouwt omdat bepaalde eigenaars weigerden het stemformulier te ondertekenen. 

       mvg.
naicwill
Offline
Door de handtekening vermijdt
Door de handtekening vermijdt men dat eigenaars hun stembiljet aan
andere doorgeeft .In dat geval zou men zonder volmacht in de plaats
​van iemamd anders stemmen.

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...
Astrid CLABOTS oud
Offline
Stembiljet - Schriftelijk stemmen - Appartementsgebouw

Geachte

Ik kan ook niet anders dan opmerken dan dat de syndicus hier voorzichtig
handelt.
Een schriftelijke stemming is al niet evident, en gebeurt wellicht 
al om delicatere redenen.
Dat verklaart natuurlijk anderzijds waarom niet graag ondertekent ... 

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Quimmo
Offline
Het is natuurlijk niet echt

Het is natuurlijk niet echt slim van eigenaars om niet te ondertekenen. Discretie heeft hier ook weinig mee te maken, de wet verplicht immers om de namen van de onthoudingen en tegenstemmers in de notulen van de vergadering te registreren.

Anderzijds is er daar ook geen duidelijke wettelijke vereiste. Indien de namen van de stemmers op het formulier staan, kunnen er in elk geval geen formulieren toegevoegd worden om te frauderen. Dat een eigenaar zijn formulier aan een andere doorgeeft lijkt me ook niet echt belangrijk, hij kan dan net zo goed aan die andere vragen wat hij moet stemmen en zelf het kruisje zetten. Het resultaat is hetzelfde (tenzij hij/zij zelf de vergadering zou verlaten). En dan nog, in dat geval ondertekent hij alvorens het formulier door te geven.

Indien uw syndicus stemformulieren zonder handtekening wil weigeren, moet dat mijns inziens duidelijk in een soort reglement van de vergadering vermeld zijn, anders lijkt het op willekeur.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jos Diepenbeek
Offline
Hoe pak je dat aan
In ons reglement van mede-eigendom is geen sprake van schriftelijk stemmen.
Ik kan me voorstellen dat dit uitzonderlijk gebeurt bij gevoelige kwesties, zoals mevrouw Clabots al opmerkte.

Quote Quimmo: Indien uw syndicus stemformulieren zonder handtekening wil weigeren, moet dat mijns inziens duidelijk in een soort reglement van de vergadering vermeld zijn, anders lijkt het op willekeur.

Hoe pak je dit aan als syndicus? Laat je een nieuw reglement stemmen dat geldig is voor één vergadering?
Quimmo
Offline
Gewoon duidelijk over zijn

Volgens mij moet dat niet echt in een reglement van mede-eigendom komen, het moet gewoon duidelijk zijn bij aanvang van de vergadering dat er zo gewerkt wordt. Als het schriftelijke stemformulieren zijn, zet het dan in grote letters op het eerste blad. Dan kan niemand zeggen dat hij/zij het niet wist.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Online
B.W. Art. 577-6 § 5
Ons inziens behoort het vastleggen van de stemprocedure in een welbepaalde vergadering tot het takenpakket van de voorzitter, dit in overeenstemming met de geest van de wet.
 
In oudere basisaktes (pre-2010 en draagbare computer/tablet) vindt u bepalingen dat bij betwistingen inzake het verloop en de organisatie  van de vergadering de voorzitter overlegt met een ”bureau” dat samensteld is uit de voorzitter, secretaris en stemopnemers.
amarie
Offline
stemprocedure RvME
Hieromtrent hadden wij een andere vraag.
Wij verkiezen een nieuwe RvME, kandidaten moeten zich 2 maanden op voorhand
kandidaat stellen.
In andere residenties die wij kennen gebeurt dit op de dag van de AV zelf. Wat volgens ons eerlijker is, zo kunnen op voorhand geen afspraken voor of tegen kandidaten gemaakt of kandidaten uitgesloten worden.
Wat de stemming zelf betreft: kan men vragen om, zoals bij bv gemeenteraadsverkiezingen, op een anonieme wijze zijn stem uit te brengen?
In een democratie moet iedereen vrij en ongedwongen kunnen stemmen toch?
Zijn er hierover richtlijnen of voorbeelden?
Met dank. 
nescio1
Online
B.W. Art. 577-6 § 10
De wetgever heeft zich in de context van het beheer van een mede-eigendom uitdrukkelijk uitgesproken TEGEN anoniem stemmen.
 
 
Kandidatuursteling :
Zou men zich niet best spiegelen aan:
 
B.W. Art. 577-6 § 4 en § 3 ?