WETTELIJKE BEWAARTIJD VOOR DE BOEKHOUDING VAN EEN VME DOOR SYNDICUS

3 antwoorden [Laatste bericht]
SIEBE
Offline
Geachte forum,

1. Tot half 2013 een syndicus gedurende 10 jaar gehad.
2. Vanaf half 2013 tot eind sept. 2014 : nieuwe syndicus.
3. Vanaf oktober 2014 : terug een nieuwe syndicus tot op heden

Vraag : volgens de wet moet de dubbele boekhouding en bewijsstukken VME
7 jaar bewaard worden.
In dit geval moeten de boekhoudingen van de eerste 2 syndici bijgehouden
worden door de laatste syndicus ? Of door de A.V. of de rekencommissaris ?

Moet de boekhouding onder punt 1 in het bezit zijn van de huidige syndicus ?
Mag de huidige commissaris der rekeningen deze opvragen ter controle ?

Dank voor jullie reacties.

Siebe
naicwill
Offline
Wet: Art. 577- § 4 Ongeacht
Wet:

Art. 577-

§ 4 Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht:
9° Indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;
SIEBE
Offline
Wettelijke bewaartijd boekhouding van vme door syndicus
Dank voor uw reactie Naicwill.

​In dit geval is de boekhouding van syndicus 1 doorgegeven aan syndicus 2.
​Syndicus 2 heeft de boekhouding onder zijn beheer doorgegeven aan de nieuwe
syndicus 3.
​Essentiële vraag : Moet de overgedragen boekhouding van syndicus 1 ook door syndicus 2 ​overgedragen worden aan syndicus 3 ?
Nu is niet geweten waar die boekhouding 1 zich bevindt.

Art. 577 - para 4  vermeldt enkel de boekhouding onder zijn beheer. Maar wettelijk moet
​alles 7 jaar bijgehouden worden. Wie houdt dan de boekhouding van beheer syndicus 1 bij ?

Graag hiervoor opheldering aub.

Groeten,
Siebe

 
Quimmo
Offline
Boekhouding in beheer

Op het moment dat de oude syndicus de boekhouding aan de nieuwe overdraagt, lijkt me toch dat ook deze oude boekhouding op dat moment onder het beheer van de nieuwe valt? En deze daar dus ook verantwoordelijk voor blijft.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom