Wettelijke termijn voor agendapunten te plaatsen

3 antwoorden [Laatste bericht]
Nico Huysveld
Offline
Wat is de wettelijke termijn voor het plaatsen van een agendapunt?
Wij hebben een vergadering op 07 september 2016 en had graag geweten tot welke datum ik een punt op de agenda kan plaatsen? Ik heb op 10 augustus een punt gevraagd aan de syndicus om te plaatsen op de agenda.
Mvg Nico Huysveld
naicwill
Offline
Agenda De eigenaars kunnen

Agenda

De eigenaars kunnen zelf agendapunten voorstellen, die door de syndicus geagendeerd dienen te worden. Hiervoor dienen ze deze voorstellen wel schriftelijk aan de syndicus te bezorgen, minstens drie weken voor de eerste dag van de periode van 15 dagen binnen dewelke de vergadering dient plaats te vinden.
 

Praktisch: al is uw vergadering gepland op 10 oktober, als uw reglement vermeldt dat de vergadering kan plaatsvinden tussen 1 en 15 oktober, dan moet uw voorstel bij de syndicus zijn minstens 3 weken voor 1 oktober, niet 3 weken voor 10 oktober!
Het gebeurt ook geregeld dat een agendapunt van een eigenaar door de syndicus anders verwoord wordt in de uitnodiging van de vergadering, al dan niet bewust. Dit kan ongewenste effecten hebben bij de stemming. Zorg er daarom voor dat u uw agendapunt zeer goed verwoordt en schrijf in uw brief naar de syndicus dat u wil dat het punt exact in uw bewoordingen op de agenda komt. 

Indien agendapunten niet meer op de agenda geplaatst kunnen worden omdat de syndicus ze te laat ontvangen heeft, worden ze op de agenda van de volgende vergadering geplaatst.
De bijeenroeping van de vergadering gebeurt per aangetekende brief (op kosten van de VME), minstens 15 dagen voor de datum van de vergadering (tenzij het reglement van mede-eigendom nog een langere termijn oplegt, natuurlijk). Het kan ook via een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld E-mail, maar dan enkel voor die eigenaars die individueel en schriftelijk hiermee hebben ingestemd.

Ook andere belanghebbenden, zoals huurders moeten geïnformeerd worden over de datum, zoals vroeger trouwens ook reeds het geval was. Wat nieuw is, is dat dit nu ook op een goed zichtbare plaats in het gebouw aangeplakt moet worden. Een huurder kan dan ook agendapunten voorstellen, maar er is geen verplichting om deze ook te behandelen.


http://quimmo.be/nl/blog/wet-op-mede-eigendom-de-algemene-vergadering
 

Astrid CLABOTS oud
Offline
agendapunt - opname - motivering

Geachte


Twee scenario's kunnen zich voordoen :

* men weigert het agendpunt op gemotiveerde wijze; het zal mij dan benieuwen welke de motivering is. Desgevallend kan hierover in dialoog getreden worden om alsnog de agendering af te dwingen.

* men neemt het agendapunt niet op zonder enige uitleg. Dit is het minder aangename scenario. Ik zou dan op de vergadering alleszins vragen om bij de rondvraag de gestelde vraag te willen noteren en aandringen op een motivering waarom het punt werd genegeerd. De uitleg kan plausibel zijn, hij kan het ook niet zijn ...

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Agendapunten
Dit is (voor ons dan) weer eens een voorbeeld hoe " kramikkelijk " de wetgeving is en soms wordt toegepast. Het is niet aan de Syndicus en/ of de leden van de RvME of andere eigenaars om een punt dat op de agenda gezet wordt door een mede- eigenaar te gaan " beoordelen " of het al dan niet op de agenda dient gezet.
Het wordt ook niet bestraft.
Anderzijds wordt een agendapunt vaak door een (handige) voorzitter ontweken omdat het hem/ haar persoonlijk niet zint. (= praktijkgegeven).
Belangrijk is dus dat niet alleen het onderwerp wordt geagendeerd, doch ook duidelijk vermeld over wat je de stemming vraagt; het onderwerp alleen is dus niet genoeg. 
Indien een agendapunt niet geagendeerd wordt heb je als eigenaar niet veel mogelijkheden meer dan naar de Vrederechter te stappen wat je enkele honderden tot duizend EURO kan kosten.
Lieve en Marc