Wie kan lasthebber zijn?

3 antwoorden [Laatste bericht]
Quick009
Offline
Hallo allemaal!

Een vraagje: wie kan als lasthebber door naakte eigenaars/vruchtgebruikers aangeduid worden om in hun naam deel te nemen aan beraadslagingen, documenten te ontvangen, afrekeningen te krijgen, etc? 
Is een lasthebber altijd ofwel een eigenaar (met naakte eigendom) of een vruchtgebruiker? Of mag ook Jan Met De Pet aangeduid worden? Mogen zij bijvoorbeeld een nichtje met kennis van zaken aanduiden of zelfs een buurman, iemand die eigenlijk totaal niets met het appartement te maken heeft?
 

In de wet staat het onderstaande (zie cursief gedrukt). Daarin staat niet precies vermeld wie nu eigenlijk een lasthebber mag zijn.
Ik vraag me verder ook af of een lasthebber moet aangeduid worden tussen samenwonende/gehuwde partners? In principe heeft er maar één iemand stemrecht. Dus ik ga er van uit dat de syndicus dan duidelijk moet weten welke partner de lasthebber zal zijn? Klopt dit?

Dank voor de hulp! :-)

Bent u samen met anderen eigenaar van dezelfde kavel, dan moet u in overleg met uw mede-eigenaars iemand aanduiden die de kavel zal vertegenwoordigen. Hetzelfde geldt als u bijvoorbeeld blote eigenaar bent van het pand en iemand anders het vruchtgebruik bezit, of als de kavel waarin u rechten heeft, bezwaard is met een recht van erfpacht, opstal, gebruik of bewoning. De mede-eigenaars moeten dan schriftelijk aan de syndicus meedelen wie hun lasthebber zal zijn. De lasthebber wordt dan opgeroepen voor de algemene vergadering, neemt deel aan de beraadslagingen en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. Wanneer een van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber, wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Zolang er niemand aangeduid is, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst (art. 577-6, §1 BW) .

nescio1
Online
vrijheid = blijheid

U stelt een rethorische vraag.

Voor een syndicus is enkel van belang dat hij een brief met aanduiding van een lasthebber ontvangt, uitgaande van het merendeel van de mede-eigenaars in onverdeeldheid.

 

 

 

Quick009
Offline
Bedankt voor jouw reactie,
Bedankt voor jouw reactie, maar jammer genoeg heb ik daar niet veel aan.
Nu weet ik nog steeds niet wie er als lasthebber aangeduid kan worden. Zo'n retorische vraag was dat op zich niet...
nescio1
Online
keuzevrijheid

De mede-eigenaars genieten van de vrijheid van de kinderen Gods om binnen of buiten hun kennissenkring een lasthebber aan te duiden.