wie kan stemmen voor bepaalde kosten waarvoor enkel de app op de verdiepingen moeten betalen

6 antwoorden [Laatste bericht]
werner
Offline
Op de AV werden beslissingen genomen over de kosten voor onderhoud en herstellingen van de lift.  Volgens de statuten zijn deze kosten enkel voor de 5 appartementen op de verdiepingen.  Ik vraag me af of de eigenaars van de 3 appartementen op het gelijkvloers die niet moeten tussenkomen in de kosten ook moeten / mogen meestemmen ivm deze materie.  Zo werd beslist door 8 eigenaars een simbox te installeren tww 500 euro die door slechts 5 eigenaars dient betaald te worden.
nescio1
Online
B.W. Art. 577-6 ยง 1
Herlees uw basisakte.
 
Iedere mede-eigenaar heeft spreek- en stemrecht in de AV.
 
In de huidige stand van de wetgeving wordt bij het begin van de vergadering best een ”gentleman’s agreement” overeengekomen waarbij de ”3” beloven zich bij de stemming te onthouden en zodoende hun stem te neutraliseren.
 
 
nescio1
Online
na wetswijziging?
 
https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/assets/Mede-eigendom_beleidsaanbeveling_NL_Spreads.pdf
 
In de mogelijk aanstaande wetswijziging vindt u :
 
- Toevoegen in artikel 577-6, § 6 BW:
“Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn bijdrage in voornoemde lasten.”
 
Astrid Clabots
Offline
stemrecht - belang - VME


Geachte

In principe hebben deze eigenaren stemrecht.
In de praktijk onthoudt men zich veelal van issues waar men geen belang bij heeft.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

ronald de wilde
Offline
aansprakelijkheid VME
zoals dus ook in de nieuwe wetswijziging (cfr Nescio 1): "... op voorwaarde dat die beslissingen ...enz"

én zoals in Quimmo recent vermeld: de aansprakelijkheid bij liftongeval

Dus meebetalen of niet en eventueel verwant stemrecht (ik volg het principe van onthouding, hoewel het in de praktijk ...), de VME, in haar geheel, blijft de eerst-aangesproken "persoon" bij misgang.

Niet onbelangrijk daarop te wijzen voordat het ter stemming komt, niet onbelangrijk te weten, bij het uitbrengen van de persoonlijke stem. Niet onbelangrijk om, tijdig (!), een heikel gestemd punt voor de vrederechter te brengen.
 
Quimmo
Offline
@ronald de wilde

Deze nuancering klopt natuurlijk wel. In gevallen waar er echt problemen dreigen dan moeten ook eigenaars die niet meedelen in de investering zich uitspreken.

Indien het echter om optionele investeringen gaat, dan onthoudt men zich bij voorkeur.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

ronald de wilde
Offline
@quimmo
Ik denk dat het goed is om STEEDS de VME-verantwoordelijkheid voor ogen te houden bij ALLES wat er door de AV te beslissen valt.
En die VME-verantwoordelijkheid is, volgens mij, best niet te lichtzinnig op te nemen.
Dus ook niet als er wordt gevraagd/voorgesteld zich te onthouden.
Een taak dus, die waakzaamheid, zeker voor elkeen die bij het beheer van een VME is betrokken. Ten onrechte wordt veelal gedacht dat de syndicus de volledige verantwoordelijk draagt, niet zo, het is de VME die wordt aangesproken bij "misgang".