Wie toelaten op de algemene vergadering

2 antwoorden [Laatste bericht]
Danny Wilrijk
Offline
Beste,

Het gaat hier over artikel 577-6, §1 Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen. Hij kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekend schrijven in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren.

Mijn vraag, die persoon van waarsprake in het artikel kan een advocaat zijn of iemand met technische kennis.
Maar kan die persoon ook een vriend of familielid zijn die het even komt zeggen?

Een vriend of familielid zie ik de meerwaarde niet van in, meestal is dat een bedweter die het eens komt zeggen en zo voor nog meer discussie zorgt?

Hoe moet ik die wet interpreteren?

Alvast bedankt voor jullie antwoorden.

Mvg Danny
Astrid Clabots
Offline
technische bijstand


Geachte

Blijkbaar bestaat de neiging om de invulling van deze bijstand ruim te interpreteren. Op zich kan dit geen kwaad; de wetgever heeft immers expressis verbis voorzien dat deze persoon de vergadering niet mag monopoliseren... als een betweter zich als dusdanig wil gedragen, is er aldus een wettelijke tool om deze persoon aan te manenen tot temperen.. Zoniet, mag hij of zij de zaal verlaten .. 

Taak voor de Voorzitter om dit te bewaken en desgevallend in te grijpen.

Astrid CLABOTS
CLABOTS 

Danny Wilrijk
Offline
Mevr. Astrid Clabots Ik dank
Mevr. Astrid Clabots
Ik dank u voor uw snelle antwoordt.
Mvg Danny