Wijziging gemeenschappelijke nutsledingen

5 antwoorden [Laatste bericht]
louisleonard
Offline

Beste,

Het gelijkvloersappartement is verkocht.  De nieuwe eigenaars wensen de gemeenschappelijke nutsleidingen ( CV en water) te wijzigen, nl.  CV en waterleiding willen ze privatief maken, enkel voor hun appartement.  Klopt het dat hiervoor een akkoord nodig is van de A.V. met 2/3 meerderheid ?

Callens R

nescio1
Offline
water

Gaat het hier om een officiële watermeter gevolgd door privéwatermeters per appartement?
 
Dan dient een (forfaitaire) regeling uitgewerkt te worden, in het RIO, voor deelname in de kosten waterverbruik algemene diensten (schoonmaak, etc.).
 
https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement blz. 16
streeft naar individuele bemetering.
 
 
nescio1
Offline
cv

 
”55 vragen en antwoorden voor de syndicus”
Peter Leysele, Katia Pszeniczkc Kluwer Mechelen
ISBN : 978-90-889-1
blz. 211
 
51. KAN EEN MEDE-EIGENAAR ZICH LOSKOPPELEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE NUTSVOORZIENINGEN,BV. VERWARMINGSINSTAALATIE, WAARDOOR HIJ NIET MEER DIENT BIJ TE DRAGEN IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN?
 
Neen, ook al heeft de eigenaar een goede reden waarom hij zich wil loskoppelen van de gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie, neemt dit niet weg dat de solidariteit tussen de mede-eigenaars blijft bestaan.
 
Zolang geen goedkeuring van de Algemene vergadering of eventueel een Vonnis van de rechtbank voorligt, dient elke mede-eigenaar bij te dagen aan de gemeenschappelijke lasten en kosten en dit op de wijze zoals in de splitsingsakte en/of de wet is voorzien.
 
 

 
Gehanteerde/aangehaalde documenten en wetsartikelen
 
Statuten
Wet op de Gedwongen Mede-eigendom
Artikel 577-2, § 9 B.W.

 
louisleonard
Offline
water
het gaat hier om één gemeenschappelijke watermeter voor de 4 appartementen.  De rekening van het waterverbruik wordt verdeeld volgens het aantal inwonende personen 
per appartement, zoals reeds jaren geleden eenparig werd goedgekeurd op de A.V.

Callens R

nescio1
Offline
individuele officiƫle meters

https://water-link.be/hoe-kan-ik-individuele-watermeters-aanvragen
 
De waterschappijen zijn vertrouwd met deze problematiek.
 
Na een vraag van uw syndicus zullen zij ter plaatse komen en een offerte opmaken voor individuele meters. 
Voor uitvoering van de werken vragen zij naar de notulen AV: beslissing plaatsen individuele meters.
 
Vergeet niet dat zij enkel zorgen voor de plaatsing van de meters, voor de aanpassing van de nieuwe verbindingen na de officiële meters hoort een loodgieter van de VME te zorgen.
 
 
Verder:
 
Een negental jaren geleden werd in onze VME de overgang naar individuele officiële meters overwogen.
 
De kosten waren van die aard dat besloten werd de situatie (niet officiële meter per appartement) te bevriezen.
Wel werd een werkwijze verdeling kosten (spiegeling originele factuur) opgenomen in reglement mede-eigendom, viel samen met coördinatie 2010.
 
Nu eenvoudiger vermits gewerkt kan worden met het RIO.
 
 
 
Uitsmijter:
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/discussie-verdeling-kosten-met-nieuwe-eigenaars
nescio1
Offline
eigenlijk niet toegelaten

 
“volgens het aantal inwonende personen per appartement,”
 
Een betere oplossing is een officieuse watermeter per appartement te plaatsen (en een vlak na de officiële ter controle van de systematische afwijking).
 
De kosten van dergelijke meter bedragen iets meer dan € 50 (+ werkuren).
 
 
Het waterverbruik kan individueel sterk verschillen.
 
Personen, afkomstig uit de tropen of personen die er lang verbleven hebben, hebben een duidelijk hoger waterverbruik.
 
In ons gebouw vertegenwoordigt een dergelijk gezin 40 % van het waterverbruik.